residentevil5
movies.ch
DE  FR  IT
top deko

Programm auf Karte anzeigen

Open Map

Programm 30.10. bis 16.12.2014

in Zürich sortiert nach kinos

Zürich
abaton 1   Love, Rosie - Für imme...   Do 20:15 D
Fr 20:15 D
Sa 20:15 D
So 20:15 D
Mo 20:15 D
Di 20:15 D
Mi 20:15 D
  10/6 J
abaton 2   Northmen: A Viking Saga   Do 20:15 D
Fr 20:15 D
Sa 20:15 D
So 20:15 D
Mo 20:15 D
Di 20:15 D
Mi 20:15 D
  16 J
abaton 3   vorstellung in 3dTeenage Mutant Ninja T...   Do 20:15 D
Fr 20:15 D
Sa 20:15 D
So 20:15 D
Mo 20:15 D
Di 20:15 D
  12 J
  Gone Girl   Mi 20:15 E/d/f
  16 J
abaton 4   Northmen: A Viking Saga   Do 18:30 E/d/f
Do 20:45 E/d/f
Fr 18:30 E/d/f
Fr 20:45 E/d/f
Sa 18:30 E/d/f
Sa 20:45 E/d/f
So 18:30 E/d/f
So 20:45 E/d/f
Mo 18:30 E/d/f
Mo 20:45 E/d/f
Di 18:30 E/d/f
Di 20:45 E/d/f
Mi 18:30 E/d/f
Mi 20:45 E/d/f
  16 J
abaton 5   The Equalizer   Do 20:00 D
Fr 20:00 D
Sa 20:00 D
So 20:00 D
Mo 20:00 D
Di 20:00 D
Mi 20:00 D
  16 J
abaton 6   Sex Tape   Do 20:00 D
Fr 20:00 D
Sa 20:00 D
So 20:00 D
Mo 20:00 D
Di 20:00 D
Mi 20:00 D
  16 J
abaton 7   Annabelle   Do 20:15 D
Fr 20:15 D
Sa 20:15 D
So 20:15 D
Mo 20:15 D
Di 20:15 D
Mi 20:15 D
  16 J
abaton 8   Dracula Untold   Do 18:45 E/d/f
Do 21:00 E/d/f
Fr 18:45 E/d/f
Fr 21:00 E/d/f
Sa 18:45 E/d/f
Sa 21:00 E/d/f
So 18:45 E/d/f
So 21:00 E/d/f
Mo 18:45 E/d/f
Mo 21:00 E/d/f
Di 18:45 E/d/f
Di 21:00 E/d/f
Mi 18:45 E/d/f
Mi 21:00 E/d/f
  14/12 J
abaton 9   Dracula Untold   Do 18:45 D
Do 21:00 D
Fr 18:45 D
Fr 21:00 D
Sa 18:45 D
Sa 21:00 D
So 18:45 D
So 21:00 D
Mo 18:45 D
Mo 21:00 D
Di 18:45 D
Di 21:00 D
Mi 18:45 D
Mi 21:00 D
  14/12 J
abaton 10   vorstellung in 3dGuardians of the Galax...   Do 20:15 E/d/f
Fr 20:15 E/d/f
Sa 20:15 E/d/f
So 20:15 E/d/f
Mo 20:15 E/d/f
Di 20:15 E/d/f
  14/12 J
  vorstellung in 3dTeenage Mutant Ninja T...   Mi 20:15 D
  12 J
abaton a   Gone Girl   Do 20:30 E/d/f
Fr 20:30 E/d/f
Sa 20:30 E/d/f
So 20:30 E/d/f
Mo 20:30 E/d/f
Di 20:30 E/d/f
  16 J
abaton b   Maze Runner - Die Ause...   Do 20:00 D
Fr 20:00 D
Sa 20:00 D
So 20:00 D
Mo 20:00 D
Di 20:00 D
Mi 20:00 D
  14/12 J
Arena Cinemas 1   Love, Rosie - Für imme...   Do 18:20 D
Do 20:50 D
Fr 18:20 D
Fr 20:50 D
Sa 18:20 D
Sa 20:50 D
So 18:20 D
So 20:50 D
Mo 18:20 D
Mo 20:50 D
Di 18:20 D
Di 20:50 D
Mi 18:20 D
Mi 20:50 D
  6/10 J
Arena Cinemas 2   Männerhort   Do 20:15 D
So 20:15 D
Mo 20:15 D
Di 20:15 D
Mi 20:15 D
  12 J
Arena Cinemas 3   Northmen: A Viking Saga   Do 18:30 D
Do 21:00 D
Fr 18:30 D
Fr 21:00 D
Sa 18:30 D
Sa 21:00 D
So 18:30 D
So 21:00 D
Mo 18:30 D
Mo 21:00 D
Di 18:30 D
Di 21:00 D
  16 J
Arena Cinemas 4   Gone Girl - Das perfek...   Do 20:00 D
Fr 20:00 D
Sa 20:00 D
So 20:00 D
Mo 20:00 D
Di 20:00 D
Mi 20:00 D
  16 J
Arena Cinemas 5   Maze Runner - Die Ause...   Do 20:30 D
Fr 20:30 D
Sa 20:30 D
So 20:30 D
Mo 20:30 D
Di 20:30 D
Mi 20:30 D
  12/14 J
Arena Cinemas 6   Wie in alten Zeiten - ...   Do 18:15 D
Fr 18:15 D
Sa 18:15 D
So 18:15 D
Mo 18:15 D
Di 18:15 D
Mi 18:15 D
  12 J
  Annabelle   Do 20:45 D
Fr 20:45 D
Sa 20:45 D
So 20:45 D
Mo 20:45 D
Di 20:45 D
Mi 20:45 D
  16 J
Arena Cinemas 7   vorstellung in 3dTeenage Mutant Ninja T...   Do 20:20 D
Fr 20:20 D
Sa 20:20 D
So 20:20 D
Mo 20:20 D
Di 20:20 D
Mi 20:20 D
  12 J
Arena Cinemas 8   The Equalizer   Do 20:10 D
Fr 20:10 D
Sa 20:10 D
So 20:10 D
Mo 20:10 D
Di 20:10 D
Mi 20:10 D
  16 J
Arena Cinemas 9   Monsieur Claude und se...   Do 18:15 D
Do 20:45 D
Fr 18:15 D
Fr 20:45 D
Sa 18:15 D
Sa 20:45 D
So 18:15 D
So 20:45 D
Mo 18:15 D
Mo 20:45 D
Di 18:15 D
Di 20:45 D
Mi 18:15 D
Mi 20:45 D
  12 J
Arena Cinemas 10   Der Koch   Do 18:30 D
Fr 18:30 D
Sa 18:30 D
So 18:30 D
Mo 18:30 D
Di 18:30 D
Mi 18:30 D
  12 J
  Sex Tape   Do 21:00 D
Fr 21:00 D
Sa 21:00 D
So 21:00 D
Mo 21:00 D
Di 21:00 D
Mi 21:00 D
  16 J
Arthouse Alba   Gone Girl   Do 20:30 E/d/f
Fr 20:30 E/d/f
Sa 20:30 E/d/f
So 20:30 E/d/f
Mo 20:30 E/d/f
Di 20:30 E/d/f
Mi 20:30 E/d/f
  16 J
Arthouse Le Paris   Liebe und Zufall   Do 20:30 D
Fr 20:30 D
Sa 20:30 D
So 20:30 D
Mo 20:30 D
Di 20:30 D
Mi 20:30 D
  12 J
Arthouse Movie 1   Calvary   Do 18:00 E/d/f
Fr 18:00 E/d/f
Sa 18:00 E/d/f
So 18:00 E/d/f
Mo 18:00 E/d/f
Di 18:00 E/d/f
Mi 18:00 E/d/f
  16 J
  Saint Laurent   Do 20:15 F/d
Fr 20:15 F/d
Sa 20:15 F/d
So 20:15 F/d
Mo 20:15 F/d
Di 20:15 F/d
Mi 20:15 F/d
  16 J
Arthouse Movie 2   We are the Best!   Do 18:30 Ov/d/f
Fr 18:30 Ov/d/f
Sa 18:30 Ov/d/f
So 18:30 Ov/d/f
Mo 18:30 Ov/d/f
Di 18:30 Ov/d/f
Mi 18:30 Ov/d/f
  12 J
  Blind Dates   Do 20:45 Ov/d/f
Fr 20:45 Ov/d/f
Sa 20:45 Ov/d/f
So 20:45 Ov/d/f
Mo 20:45 Ov/d/f
Di 20:45 Ov/d/f
Mi 20:45 Ov/d/f
  16 J
Arthouse Piccadilly 1   ThuleTuvalu   Do 18:30 Ov/d/f
Fr 18:30 Ov/d/f
Sa 18:30 Ov/d/f
So 18:30 Ov/d/f
Mo 18:30 Ov/d/f
Di 18:30 Ov/d/f
Mi 18:30 Ov/d/f
  12 J
  Der Kreis   Do 20:30 Dialekt
Fr 20:30 Dialekt
Sa 20:30 Dialekt
So 20:30 Dialekt
Mo 20:30 Dialekt
Di 20:30 Dialekt
  14/12 J
  Pride   Mi 20:30 E/d/f
  12 J
Arthouse Piccadilly 2   Phoenix   Do 20:00 D
Fr 20:00 D
Sa 20:00 D
So 20:00 D
Mo 20:00 D
Di 20:00 D
Mi 20:00 D
  14/12 J
Arthouse Uto   Gothic   Do 18:15 Dialekt
Fr 18:15 Dialekt
Sa 18:15 Dialekt
So 18:15 Dialekt
Mo 18:15 Dialekt
Di 18:15 Dialekt
Mi 18:15 Dialekt
  16 J
  Il capitale umano   Do 20:15 I/d/f
Fr 20:15 I/d/f
Sa 20:15 I/d/f
So 20:15 I/d/f
Mo 20:15 I/d/f
Di 20:15 I/d/f
Mi 20:15 I/d/f
  16 J
capitol 1   Hin und weg   Do 18:45 D
Do 21:00 D
Fr 18:45 D
Fr 21:00 D
Sa 18:45 D
Sa 21:00 D
So 18:45 D
So 21:00 D
Mo 18:45 D
Mo 21:00 D
Di 18:45 D
Di 21:00 D
Mi 18:45 D
Mi 21:00 D
  14/12 J
capitol 2   Wish I Was Here   Do 20:00 E/d/f
Fr 20:00 E/d/f
Sa 20:00 E/d/f
So 20:00 E/d/f
Mo 20:00 E/d/f
Di 20:00 E/d/f
Mi 20:00 E/d/f
  12 J
capitol 3   Monsieur Claude und se...   Do 20:00 D
Fr 20:00 D
Sa 20:00 D
So 20:00 D
Mo 20:00 D
Di 20:00 D
Mi 20:00 D
  12 J
capitol 4   Maze Runner - Die Ause...   Do 20:30 E/d/f
Fr 20:30 E/d/f
Sa 20:30 E/d/f
So 20:30 E/d/f
Mo 20:30 E/d/f
Di 20:30 E/d/f
Mi 20:30 E/d/f
  14/12 J
capitol 5   Monsieur Claude und se...   Do 20:30 F/d
Fr 20:30 F/d
Sa 20:30 F/d
So 20:30 F/d
Mo 20:30 F/d
Di 20:30 F/d
Mi 20:30 F/d
  12 J
capitol 6   Love, Rosie - Für imme...   Do 20:45 E/d
Fr 20:45 E/d
Sa 20:45 E/d
So 20:45 E/d
Mo 20:45 E/d
Di 20:45 E/d
Mi 20:45 E/d
  10/6 J
corso 1   Gone Girl   Do 20:30 E/d/f
Fr 20:30 E/d/f
Sa 20:30 E/d/f
So 20:30 E/d/f
Mo 20:30 E/d/f
Di 20:30 E/d/f
  16 J
  And So It Goes   Mi 20:00 Swisscom Ladies Night E/d/f
 
corso 2   Monsieur Claude und se...   Do 18:45 F/d
Do 21:00 F/d
Fr 18:45 F/d
Fr 21:00 F/d
Sa 18:45 F/d
Sa 21:00 F/d
So 18:45 F/d
So 21:00 F/d
Mo 18:45 F/d
Mo 21:00 F/d
Di 18:45 F/d
Di 21:00 F/d
Mi 18:45 F/d
Mi 21:00 F/d
  12 J
corso 3   The Judge   Do 20:00 E/d/f
Fr 20:00 E/d/f
Sa 20:00 E/d/f
So 20:00 E/d/f
Mo 20:00 E/d/f
Di 20:00 E/d/f
Mi 20:15 E/d/f
  12 J
corso 4   Wie in alten Zeiten - ...   Do 18:00 E/d/f
Do 21:00 E/d/f
Fr 18:00 E/d/f
Fr 21:00 E/d/f
Sa 18:00 E/d/f
Sa 21:00 E/d/f
So 18:00 E/d/f
So 21:00 E/d/f
Mo 18:00 E/d/f
Mo 21:00 E/d/f
Di 18:00 E/d/f
Di 21:00 E/d/f
  12 J
  Gone Girl   Mi 20:30 E/d/f
  16 J
Filmpodium   Watchers of the Sky   Do 18:15 anschl. Podiumsdiskussion E
 
  Mein Freund Iwan Lapschin   Do 21:15 Russ/f
 
  A Quiet Inquisition   Fr 18:15 anschl. Podiumsdiskussion Sp/e
 
  The Unknown Known   Fr 21:00 E/d
 
  Filme des Abounaddara-Kollektivs   Sa 18:15 anschl. Podiumsdiskussion Arab/e
 
  Stranger Than Paradise   Sa 20:45 E/d/f
 
  Before Snowfall   So 18:15 anschl. Podiumsdiskussion Ov/d
Di 18:15 Ov/d
 
  Tage der Finsternis   So 20:45 Russ/d
 
  Once Upon a Time in America - Extended Director's Cut (2014)   Mo 19:00 E/d
 
  Faust   Di 20:45 D/f
 
  Vorlesung Fred van der Kooij   Mi 18:30 Vortrag mit Filmbeispielen
 
  Vater und Sohn   Mi 20:45 Russ/e
 
frosch studio 1   Der Koch   Do 20:15 D
Fr 20:15 D
Sa 20:15 D
So 20:15 D
Mo 20:15 D
Di 20:15 D
Mi 20:15 D
  12 J
frosch studio 2   Can a Song Save Your Life?   Do 20:00 E/d/f
Fr 20:00 E/d/f
Sa 20:00 E/d/f
So 20:00 E/d/f
Mo 20:00 E/d/f
Di 20:00 E/d/f
Mi 20:00 E/d/f
  10/6 J
Houdini 1   vorstellung in 3dThe Boxtrolls - 3D   Do 18:50 E/d/f
Fr 18:50 E/d/f
Sa 18:50 E/d/f
So 18:50 E/d/f
Mo 18:50 E/d/f
Di 18:50 E/d/f
Mi 18:50 E/d/f
  8/6 J
  Sleepless in New York   Do 21:10 E/d
Fr 21:10 E/d
Sa 21:10 E/d
So 21:10 E/d
Mo 21:10 E/d
Di 21:10 E/d
Mi 21:10 E/d
  16 J
Houdini 2   The Hundred-Foot Journey   Do 18:40 E/d/f
Fr 18:40 E/d/f
Sa 18:40 E/d/f
So 18:40 E/d/f
Mo 18:40 E/d/f
Di 18:40 E/d/f
Mi 18:40 E/d/f
  12 J
  Mittsommernachtstango   Do 21:20 Ov/d
Fr 21:20 Ov/d
Sa 21:20 Ov/d
So 21:20 Ov/d
Mo 21:20 Ov/d
Di 21:20 Ov/d
Mi 21:20 Ov/d
  16 J
Houdini 3   Sleepless in New York   Do 19:20 E/d
Fr 19:20 E/d
Sa 19:20 E/d
So 19:20 E/d
Mo 19:20 E/d
Di 19:20 E/d
Mi 19:20 E/d
  16 J
  Can a Song Save Your Life?   Do 21:40 E/d/f
Fr 21:40 E/d/f
Sa 21:40 E/d/f
So 21:40 E/d/f
Mo 21:40 E/d/f
Di 21:40 E/d/f
Mi 21:40 E/d/f
  10/6 J
Houdini 4   Get On Up   Do 20:40 E/d/f
Fr 20:40 E/d/f
Sa 20:40 E/d/f
So 20:40 E/d/f
Mo 20:40 E/d/f
Di 20:40 E/d/f
Mi 20:40 E/d/f
  12 J
Houdini 5   Der Kreis   Do 19:00 Dial/e
Do 21:30 Dial/e
Fr 19:00 Dial/e
Fr 21:30 Dial/e
Sa 19:00 Dial/e
Sa 21:30 Dial/e
So 19:00 Dial/e
So 21:30 Dial/e
Mo 19:00 Dial/e
Mo 21:30 Dial/e
Di 19:00 Dial/e
Di 21:30 Dial/e
Mi 19:00 Dial/e
Mi 21:30 Dial/e
  14/12 J
metropol 1   Northmen: A Viking Saga   Do 18:00 E/d/f
Do 21:00 E/d/f
Fr 18:00 E/d/f
Fr 21:00 E/d/f
Sa 18:00 E/d/f
Sa 21:00 E/d/f
So 18:00 E/d/f
So 21:00 E/d/f
Mo 18:00 E/d/f
Mo 21:00 E/d/f
Di 18:00 E/d/f
Di 21:00 E/d/f
Mi 18:00 E/d/f
Mi 21:00 E/d/f
  16 J
metropol 2   vorstellung in 3dTeenage Mutant Ninja T...   Do 20:30 E/d/f
Fr 20:30 E/d/f
Sa 20:30 E/d/f
So 20:30 E/d/f
Mo 20:30 E/d/f
Di 20:30 E/d/f
Mi 20:30 E/d/f
  12 J
Riffraff 1   Deux jours, une nuit   Do 18:30 F/d
Do 20:45 F/d
Fr 18:30 F/d
Fr 20:45 F/d
Sa 18:30 F/d
Sa 20:45 F/d
So 18:30 F/d
So 20:45 F/d
Mo 18:30 F/d
Mo 20:45 F/d
Di 18:30 F/d
Di 20:45 F/d
Mi 18:30 F/d
Mi 20:45 F/d
  14/12 J
Riffraff 2   Cure - The Life of Another   Do 18:30 Ov/d/f
Do 20:30 Ov/d/f
Fr 18:30 Ov/d/f
Fr 20:30 Ov/d/f
Sa 18:30 Ov/d/f
Sa 20:30 Ov/d/f
So 18:30 Ov/d/f
So 20:30 Ov/d/f
Mo 18:30 Ov/d/f
Mo 20:30 Ov/d/f
Di 18:30 Ov/d/f
Di 20:30 Ov/d/f
Mi 18:30 Ov/d/f
Mi 20:30 Ov/d/f
  14/12 J
Riffraff 3   Yalom's Cure   Do 18:15 E/d/f
Do 20:15 E/d/f
Fr 18:15 E/d/f
Fr 20:15 E/d/f
Sa 18:15 E/d/f
Sa 20:15 E/d/f
So 18:15 E/d/f
So 20:15 E/d/f
Mo 18:15 E/d/f
Mo 20:15 E/d/f
Di 18:15 E/d/f
Di 20:15 E/d/f
Mi 18:15 E/d/f
Mi 20:15 E/d/f
  14/12 J
Riffraff 4   Dark Star - HR Gigers Welt   Do 18:45 Ov/d/f
Fr 18:45 Ov/d/f
Sa 18:45 Ov/d/f
So 18:45 Ov/d/f
Mo 18:45 Ov/d/f
Di 18:45 Ov/d/f
Mi 18:45 Ov/d/f
  16 J
  Calvary   Do 21:00 E/d/f
Fr 21:00 E/d/f
Sa 21:00 E/d/f
So 21:00 E/d/f
Mo 21:00 E/d/f
Mi 21:00 E/d/f
  16 J
  Halb so wild   Di 20:30 mit Diskussion D
  16 J
SOSETH   The World's End   Di 19:15 E/d
 
  Only Lovers Left Alive   Di, 11. Nov 19:15 E/d
 
  X-Men: Days of Future Past   Di, 18. Nov 19:15 E/d
 
  Transcendance   Di, 25. Nov 19:15 E/d
  14/12 J
  Edge of Tomorrow   Di, 02. Dez 19:15 E/d
 
  Dallas Buyers Club   Di, 09. Dez 19:15 E/d
 
  Überraschungsfilm   Di, 16. Dez 19:15 Ov/d
 
Stüssihof 1   Monsieur Claude und se...   Do 19:15 F/d
Do 21:30 F/d
Fr 19:15 F/d
Fr 21:30 F/d
Sa 19:15 F/d
Sa 21:30 F/d
So 19:15 F/d
So 21:30 F/d
Mo 19:15 F/d
Mo 21:30 F/d
Di 19:15 F/d
Di 21:30 F/d
Mi 19:15 F/d
Mi 21:30 F/d
  12 J
Stüssihof 2   L'Abri   Do 19:15 F/d
Do 21:30 F/d
Fr 19:15 F/d
Fr 21:30 F/d
Sa 19:15 F/d
Sa 21:30 F/d
So 19:15 F/d
So 21:30 F/d
Mo 19:15 F/d
Mo 21:30 F/d
Di 19:15 F/d
Di 21:30 F/d
Mi 19:15 F/d
Mi 21:30 F/d
  12 J
Xenix   Geschichte der Nacht   Do 19:00 ohne Dialog
Mo 21:00 ohne Dialog
Di 21:00 ohne Dialog
Mi 21:00 ohne Dialog
 
  E nachtlang Füürland   Do 21:00 Dialekt
Fr 21:00 Dialekt
Sa 21:00 Dialekt
So 21:00 Dialekt
 
  When the Wind Stops   Fr 19:00 Ov/e
 
  Never Ending Suffering   Sa 19:00 Ov/e
 
  Girls on the Run   So 19:00 Ov/e
 
  Giro   Mo 19:00 Dialekt
Di 19:00 Dialekt
Mi 19:00 Dialekt
 
 
Lillifee und das Nashorn
 
14:20 D/d/f
 
14/12 J

 
bottom deko


Alterskategorien

Kinder und Jugendliche können sich Filme, die eine Alterskategorie höher eingestuft sind, bis zu einer Abweichung von maximal zwei Jahren ansehen, sofern sie beim Kinobesuch von einer Person begleitet werden, welche die elterliche Sorge ausübt.

Beispiel

14/12 J
Legales Alter: 14 J
In Begleitung einer Erwachsenen Person: 12 J

Alterskategorien Zürich

<E>
ab 16 Jahren
<J/12> <J/14>
zugelassen ab 12 Jahren; empfohlen durch die Filmkommission Zürich ab 12 Jahren bzw. 14 Jahren; Vorstellungen nach 21.00 Uhr nur mit Erwachsenenbegleitung
<K/6> <K/8> <K/10>
zugelassen ab 6 Jahren; empfohlen durch die Filmkommission Zürich ab 6, 8 bzw. 10 Jahren; Erwachsenenbegleitung generell empfohlen
<SB>
zugelassen ab 4 Jahren; unter 6 Jahren Erwachsenenbegleitung obligatorisch

Vorstellungen mit Ende nach 24 h dürfen nur von Personen ab 18 J. besucht werden.