monpirecauchemar
movies.ch
DE  FR  IT
top deko

Programm 24.08. bis 21.01.2020

mit Genre "Komödie" sortiert nach kinos

Aarau
Freier Film   Die fruchtbaren Jahre ...   Do 20:30 Dialekt
Mi, 04. Sep 18:00 Dialekt
  14/12 J
  Parasite   Sa, 31. Aug 20:30 Ov/d
Mo, 02. Sep 20:30 Ov/d
  14/12 J
Ideal 1   A Toy Story: Alles hör...   Sa 14:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:15 So-Mi 20:00 D
  16/14 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   So/Mi 14:30 D
  6/4 J
  Late Night   Di 14:00 D
  10/8 J
Ideal 2   vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa 15:00 D
  0/0 J
  Good Boys   Sa/So/Mi 17:30 D
  12/10 J
  Pets 2   So/Mi 15:00 D
  0/0 J
Ideal 3   Spider-Man: Far From Home   Sa 17:15 So 17:30 D
  12/10 J
  Good Boys   Sa 20:15 So-Mi 20:30 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:30 D
  16/14 J
Ideal 4   Playmobil: Der Film   Sa 14:45 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa 20:00 Di/Mi 20:30 E/d/f So/Mo 20:30 D
  8/6 J
Schloss 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 E/d/f
  16/14 J
Aarberg
Royal   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So 18:00 Mo/Mi 20:15 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:00 D
  16/14 J
  Good Boys   Sa-Mo/Mi 20:15 D
  12/10 J
Abtwil
Cinedome 1   Good Boys   Sa-Mi 14:45 / 17:45 / 20:45 D
  12/10 J
Cinedome 3   Glam Girls – Hinreisse...   Mi 20:15 D
  12/10 J
Cinedome 4   Pets 2   Sa-Mi 14:15 D
  4/4 J
  Glam Girls – Hinreisse...   Sa-Di 20:00 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Mi 20:00 D
  16/14 J
Cinedome 6   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:45 / 17:45 / 20:45 D
  8/6 J
Cinedome 7   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:30 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa-Mi 17:00 / 20:15 D
  12/10 J
Cinedome 8   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:00 Sa-Di 20:00 D
  16/14 J
  Pets 2   Sa-Mi 17:30 D
  4/4 J
Acquarossa
Blenio   Pets 2 – Vita da animali   So, 01. Sep 14:00 I
So, 08. Sep 17:00 I
 
  Stan & Ollie   So, 01. Sep 17:00 I
 
  Toy Story 4   Sa, 14. Sep 17:00 I
So, 15. Sep 17:00 I
 
  Mauvaises herbes   Mi, 18. Sep 20:30 francese sottotitoli in tedesco
  8/10 J
  Men in Black: Internat...   Fr, 20. Sep 20:30 I
Sa, 21. Sep 20:30 I
  11 J
Adelboden
Rex   Blinded by the Light   Sa 20:30 D
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Do 20:30 D
  16/14 J
Affoltern am Albis
Kinofoyer Lux   The Old Man & the Gun   Fr, 29. Nov 20:15 Ov/d
  6/4 J
Aigle
Cosmopolis 1   Playmobil: Le film   Sa/So 13:20 vf
  6/4 J
  Comme des bêtes 2   Sa/So 15:30 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 17:30 Sa 23:00 vf
  16/14 J
Cosmopolis 2   Toy Story 4   Sa/So 13:10 vf
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:30 vf
  16/14 J
Cosmopolis 3   Good Boys   Sa/So 16:30 Sa 18:30 / 23:10 vf So-Di 18:30 vo
  12/10 J
Airolo
Leventina   Non sposate le mie fig...   Sa/So 20:30 I
 
Altdorf
Leuzinger   Pets 2   Sa/So/Mi 18:00 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   So-Mi 20:00 D
  16/14 J
Open-Air Kino Freiluft Film   Late Night   Sa 21:00 E/d
  10/8 J
Arlesheim
Open Air Kino der besonderen Art   Voll verschleiert – Ch...   Sa 20:30 D
  10/8 J
Aubonne
Rex   Once Upon a Time ... i...   Mo 20:30 vo
  16/14 J
  Comme des bêtes 2   Sa, 31. Aug 14:30 vf
So, 01. Sep 13:30 vf
  0/0 J
  Playmobil: Le film   So, 01. Sep 11:00 vf
  6/4 J
  Play   So, 01. Sep 18:00 vf
 
  Alice et le maire   So, 01. Sep 20:30 vf
 
Baar
Lux   Good Boys   Sa-Mi 20:15 D
  12 J
Baden
Sterk 1   Yao   Sa/So 17:45 Ov/d/f
  6/4 J
  Un homme pressé   Sa-Mi 20:30 F/d
  6/4 J
Sterk 2   Parasite   Sa-Mi 20:15 Ov/d/f
  14/12 J
Trafo 1   Good Boys   Sa-Mi 17:30 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 19:45 E/d/f
  16/14 J
Trafo 2   Toy Story 4   Sa-Mi 14:15 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 23:00 D
  16/14 J
Trafo 3   Playmobil: Der Film   Sa-Mi 15:00 D
  6/4 J
Trafo 4   The Secret Life of Pets 2   Sa-Mi 15:15 D
  0/0 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 18:00 Sa 23:30 D Sa-Mi 20:45 E/d/f
  8/6 J
Trafo 5   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 17:15 D
  16/14 J
  Good Boys   Sa-Mi 21:00 E/d/f Sa 23:15 D
  12/10 J
Basel
Capitol 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 14:00 Sa-Di 20:00 Mi 15:00 / 19:30 E/d/f
  16/14 J
Capitol 2   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Di 17:00 Mi 18:00 E/d/f
  6/4 J
  Blinded by the Light   Mi 20:30 E/d/f
  8/6 J
kult.kino atelier 1   Un homme pressé   Sa-Mi 16:30 / 20:45 F/d
  6/4 J
kult.kino atelier 2   Yao   Sa-Mi 18:20 F/d
  6/4 J
kult.kino atelier 3   Les crevettes pailletées   Sa-Mi 20:45 F/d
  12/10 J
kult.kino atelier 4   Le daim   Sa-Mi 12:10 / 16:15 F/d
  16/14 J
  Parasite   Sa-Mi 13:45 / 18:00 / 20:40 Ov/d/f
  14/12 J
kult.kino atelier 5   Yao   Sa-Mi 14:10 F/d
  6/4 J
  Yesterday   Sa-Mi 18:30 E/d/f
  6/4 J
kult.kino camera 1   La chute de l’empire a...   Sa-Mi 15:45 / 20:15 Ov/d/e
  14/12 J
  The Dead Don’t Die   So 13:45 E/d/f
  16/14 J
kult.kino camera 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 15:30 / 18:00 / 20:30 E/d/f
  8/6 J
  Le grand bain   So 13:15 F/d
  12/10 J
Open-Air Kino Allianz   Richard Says Goodbye   So 20:40 E/d/f
 
Pathé Küchlin 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 10:00 Sa-Mi 13:20 / 16:40 / 20:00 E/d/f
  16/14 J
Pathé Küchlin 2   Playmobil: Der Film   Sa/So 10:20 Sa-Mi 12:40 D
  6/4 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa 23:30 D
  6/4 J
Pathé Küchlin 3   Blinded by the Light   Sa 10:15 Sa-Mi 12:50 / 15:30 Sa/Mo/Mi 18:10 Sa 23:30 So/Di 20:50 D Sa/Mo/Mi 20:50 So 10:15 So/Di 18:10 E/d/f
  8/6 J
Pathé Küchlin 4   Pets 2   Sa/So 09:45 / 11:45 Sa-Mi 13:45 / 15:45 D
  0/0 J
Pathé Küchlin 5   Good Boys   Sa/So 09:50 Sa-Di 18:30 Sa/Mo/Mi 20:40 D So/Di 20:40 Mi 18:30 E/d/f
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 12:00 / 15:15 Sa 22:45 D
  16/14 J
Pathé Küchlin 6   Good Boys   Sa-Mi 15:20 D
  12/10 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 17:30 D So/Di 19:45 E/d/f
  6/4 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 19:45 So/Di 17:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:00 E/d/f
  16/14 J
Pathé Küchlin 7   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa 10:00 Sa/Mo/Mi 14:40 So/Di 12:20 D
  6/4 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 12:20 So 10:00 So/Di 14:40 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 17:00 / 20:20 D
  16/14 J
Pathé Küchlin 8   vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa-Mi 20:50 D
  12/10 J
Rex 1   Blinded by the Light   Sa/So 14:30 Sa-Di 17:30 / 20:30 Mi 14:00 / 17:00 E/d/f
  8/6 J
Rex 2   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So 15:00 Mi 14:30 E/d/f
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 18:00 Mi 17:30 E/d/f
  16/14 J
Bellevue
Open-Air Cinéma Gitana   Lego Batman – Le Film   Sa 21:30 vf
  6/4 J
  Kick-Ass 2   Sa 23:10 vf
  16/14 J
Bellinzona
Forum 2   Spider-Man: Far From Home   Sa/Mo 18:00 Di 15:30 I
  12/10 J
Open-Air Cinema Castelgrande   Aladdin   Di 20:45 I
 
Belp
Open-Air Kino am Flughafen Bern   Amélie de Montmartre   Mi, 04. Sep 21:00 D/f
 
Um die Ecke 1   The Fall of the Americ...   Sa/So 16:45 F/d/e
  14/12 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 19:30 D
  16/14 J
Um die Ecke 2   Pets 2   Sa/So/Mi 14:30 D
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:00 D
  12/10 J
Bern
CineABC   Playmobil: Der Film   Sa/So 13:30 D
  6/4 J
  Les crevettes pailletées   Sa-Mi 15:45 F/d
  12/10 J
  Yao   Sa-Mi 18:00 F/d
  6/4 J
  Yesterday   Sa-Mi 20:30 E/d/f
  6/4 J
CineBubenberg   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:45 / 20:00 E/d/f
  16/14 J
CineCamera   Pets 2   Sa/So/Mi 13:30 D
  0/0 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 15:30 D
  6/4 J
  Parasite   Sa-Mi 17:45 / 20:30 Mo/Mi 15:00 Korean/d/f
  14/12 J
CineClub   Blinded by the Light   Sa-Mi 15:30 / 18:00 / 20:30 E/d/f
  8/6 J
Cinématte   La pazza gioia   So 20:00 I/d
  16/14 J
CineMovie 2   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:20 Sa 22:15 E/d/f
  16/14 J
  Un homme pressé   Sa-Mi 17:30 / 20:00 F/d
  6/4 J
CineMovie 3   Un homme pressé   Sa-Mi 12:30 F/d
  6/4 J
Pathé Westside 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 10:00 / 13:30 / 17:00 / 20:15 D
  16/14 J
Pathé Westside 4   Blinded by the Light   Sa-Mi 10:00 / 12:30 / 15:10 Sa-Di 17:40 Sa/Mo-Mi 20:15 Sa 23:00 D So 20:15 Mi 17:40 E/d/f
  8/6 J
Pathé Westside 5   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 13:20 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa-Mi 18:20 Sa 23:15 D
  12/10 J
  Glam Girls – Hinreisse...   Sa-Mi 21:00 Mo/Di 13:20 D
  12/10 J
Pathé Westside 6   Pets 2   Sa/Mo/Mi 10:15 / 12:10 / 14:05 / 18:00 So/Di 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 D
  0/0 J
  vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa/Mo/Mi 16:00 So/Di 18:00 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 E/d/f
  16/14 J
  Glam Girls – Hinreisse...   Sa 23:20 D
  12/10 J
Pathé Westside 7   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 10:30 / 15:30 Sa/Mi 17:45 So/Di 20:15 Mo 18:00 D
  6/4 J
  Aladdin   Sa-Mi 12:50 D
  6/4 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 20:15 So 17:45 Di 18:00 D
  6/4 J
Pathé Westside 8   Once Upon a Time ... i...   Sa 22:45 D
  16/14 J
Pathé Westside 9   Good Boys   Sa-Mi 10:20 / 12:40 / 14:45 / 17:00 / 19:00 / 21:00 Sa 23:15 D
  12/10 J
Pathé Westside 10   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 11:00 / 13:15 / 15:45 D
  6/4 J
Pathé Westside 11   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 15:00 So/Di 09:45 D
  6/4 J
Rex 1+2   Le daim   Sa/Mo-Mi 20:30 So 18:30 F/d
  16/14 J
Splendid 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:00 / 19:45 E/d/f
  16/14 J
Splendid 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:00 / 20:30 E/d/f
  8/6 J
Bex
Grain d'Sel   Once Upon a Time ... i...   Mi 20:00 vo
Sa, 31. Aug 20:30 vf
  16/14 J
  Comme des bêtes 2   So, 01. Sep 14:30 vf
  0/0 J
  Play   So, 01. Sep 20:00 vf
 
  La preuve scientifique...   Sa, 28. Sep 18:00 vf
So, 29. Sep 20:00 vf
  12/10 J
Biel
Apollo   Pets 2   Sa/So 13:30 D
  0/0 J
  vorstellung in 3dToy Story 4 – 3D   Sa/So/Mi 15:30 F
  6/4 J
  Yesterday   Sa-Mi 20:15 E/d/f
  6/4 J
Cinedome 1   Good Boys   Sa-Mi 14:15 / 17:15 Sa-Di 20:15 D
  12/10 J
Cinedome 2   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:00 Mi 20:15 E/d/f
  16/14 J
Cinedome 3   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:15 D
  6/4 J
Cinedome 4   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:30 / 17:30 / 20:30 D
  8/6 J
Cinedome 5   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:30 Sa-Di 20:00 Mi 20:15 D
  16/14 J
Filmpodium   The Fall of the Americ...   Sa, 14. Sep 20:30 Ov/d/f
Mo, 16. Sep 17:30 Ov/d/f
  14/12 J
Lido 1   Good Boys   Sa/So/Mi 14:00 So/Di 20:15 F Sa/Mo/Mi 20:15 E/d/f
  12/10 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 16:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:30 E/d/f
  16/14 J
Lido 2   The Secret Life of Pets 2   Sa/So/Mi 13:45 F
  0/0 J
  Good Boys   Sa/So/Mi 15:45 D
  12/10 J
  Blinded by the Light   Sa/So/Mi 17:45 Sa-Mi 20:30 Mo/Di 15:30 / 18:00 E/d/f
  8/6 J
Open-Air Kino Esplanade   Captain Fantastic   Sa, 31. Aug 21:30 D
  12/10 J
Rex 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 17:15 / 20:30 E/d/f
  16/14 J
Rex 2   Un homme pressé   Sa-Mi 12:15 / 17:45 Mo/Di 15:15 F/d
  6/4 J
  Parasite   Sa-Mi 20:15 Ov/d/f
  14/12 J
Bienne
Apollo   Comme des bêtes 2   Sa/So 13:30 allem.
  0/0 J
  vorstellung in 3dToy Story 4 – 3D   Sa/So/Mi 15:30 vf
  6/4 J
  Yesterday   Sa-Mi 20:15 vo
  6/4 J
Filmpodium   La chute de l’empire a...   Sa, 14. Sep 20:30 vo
Mo, 16. Sep 17:30 vo
  14/12 J
Cinedome 1   Good Boys   Sa-Mi 14:15 / 17:15 Sa-Di 20:15 allem.
  12/10 J
Cinedome 2   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:00 Mi 20:15 vo
  16/14 J
Cinedome 3   Toy Story 4   Sa-Mi 14:15 allem.
  6/4 J
Cinedome 4   Music of my Life   Sa-Mi 14:30 / 17:30 / 20:30 allem.
  8/6 J
Cinedome 5   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:30 Sa-Di 20:00 Mi 20:15 allem.
  16/14 J
Brienz
Kino Brienz   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 D
  16/14 J
  Good Boys   Do 20:30 D
Fr 20:30 D
Sa, 31. Aug 20:30 D
  12/10 J
  The Dead Don’t Die   So, 01. Sep 00:01 D
  16/14 J
  A Toy Story: Alles hör...   So, 01. Sep 14:00 D
  6/4 J
  Late Night – Die Show ...   So, 01. Sep 17:00 D
  10/8 J
  Yao   Mo, 02. Sep 20:30 F
Di, 03. Sep 20:30 F
Mi, 04. Sep 20:30 F
  6/4 J
Brig
Capitol   Pets 2   Sa 14:00 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 D Mo-Mi 20:30 E/d/f
  16/14 J
Open-Air Kino Oberwalliser Filmtage   In Zeiten des abnehmen...   So 21:45 D
  0/0 J
  Wolkenbruch   Sa, 31. Aug 21:45 D/Jidd/d
  6/4 J
Brugg
Excelsior   A Toy Story: Alles hör...   Sa/Mi 15:00 So 17:45 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/Mo/Di 20:15 D
  16/14 J
  Good Boys   Do 20:15 D
  12/10 J
Bulle
Les Prado 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 vf Mo/Di 20:30 vo
  16/14 J
Les Prado 2   Playmobil: Le film   Sa-Di 15:15 vf
  6/4 J
  C'est quoi cette mamie?!   Sa-Di 18:15 vf
  8/6 J
Les Prado 3   Comme des bêtes 2   Sa-Di 15:30 vf
  0/0 J
Burgdorf
Krone   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo 20:00 D Di/Mi 20:00 E/d/f
  16/14 J
Open-Air Kino Cinété   Le grand bain   Mo 21:00 F/d
  12/10 J
Rex   vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa/So 17:00 D
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Mo 20:30 D Di/Mi 20:30 E/d/f
  12/10 J
Bévilard
Cinéma Palace   Le coup du siècle   Sa 20:30 So 17:00 vf
  12/10 J
  Comme des bêtes 2   So 10:00 vf
  0/0 J
  Playmobil: Le film   Mi 17:00 vf
Sa, 31. Aug 14:00 vf
So, 08. Sep 10:00 vf
  6/4 J
  C'est quoi cette mamie?!   Mi 20:00 vf
Fr 18:00 vf
Sa, 31. Aug 17:00 vf
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Fr 20:30 vf
So, 01. Sep 20:00 vf
Do, 05. Sep 20:00 vf
Sa, 07. Sep 20:30 vf
  16/14 J
Bülach
ABC   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 13:30 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:00 D
  12/10 J
Bambi   Pets 2   Sa/So 14:00 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo/Mi 19:45 D Di 19:45 E/d/f
  16/14 J
Carouge
Bio grande salle   Roads   Sa-Di 15:45 vo
  12/10 J
Bio salle vidéo   Tambour Battant   Sa-Di 20:15 vf
  8/6 J
Carrouge
Cinéma du Jorat   Tambour Battant   Fr 20:30 vf
So, 01. Sep 10:00 vf
  8/6 J
  Yesterday   Sa, 31. Aug 20:30 vf
So, 01. Sep 20:00 vf
  6/4 J
  Zwingli   Mi, 18. Sep 20:00 vf
  12/10 J
  Comme des bêtes 2   Fr, 27. Sep 18:00 vf
Sa, 28. Sep 17:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Fr, 27. Sep 20:30 vf
Sa, 28. Sep 20:30 vf
  16/14 J
Chexbres
Cinéma de la Grande Salle   Tambour Battant   So, 01. Sep 17:00 vf
  8/6 J
  Parasite   Di, 24. Sep 20:30 vo
Mi, 25. Sep 20:30 vo
Fr, 27. Sep 20:30 vo
Sa, 28. Sep 20:30 vo
  14/12 J
  Damien veut changer le...   Sa, 05. Okt 20:30 vf
  6/4 J
  Tel Aviv on Fire   Fr, 18. Okt 20:30 vo
Sa, 19. Okt 20:30 vo
  16/14 J
  Un ennemi qui te veut ...   Di, 22. Okt 20:30 vo
Mi, 23. Okt 20:30 vo
  14/12 J
  L'ospite   Fr, 01. Nov 20:30 vo
Sa, 02. Nov 20:30 vo
  12/10 J
Chiasso
Cinema Excelsior   Ti presento Sofia   Do 20:45 I
 
Open-Air Cinema Cine Quartiere   Ti presento Sofia   Do 20:45 I
 
Chur
Apollo   A Toy Story: Alles hör...   Sa/Mi 14:00 So 11:45 Mo 15:45 Di 16:00 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa/So 18:45 So 14:00 Mo 20:30 Di 18:15 Mi 16:15 D
  12/10 J
Kinocenter Quader   Once Upon a Time ... i...   Sa 14:15 Sa 21:00 So 15:00 / 17:30 Mo-Mi 20:30 D Sa 19:45 So 20:30 E/d/f
  16/14 J
  Pets 2   Sa 14:15 So 13:00 Mi 16:15 D
  0/0 J
  Playmobil: Der Film   Sa 15:00 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa 16:15 So 15:15 Mo/Mi 18:15 D
  6/4 J
  Yao   Sa 17:30 F/d
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa 19:30 So 20:15 Mo 20:45 D Di 20:45 Mi 20:15 E/d/f
  8/6 J
  The Fall of the Americ...   Sa 22:00 F/d/e
  14/12 J
  Leberkäsjunkie   So 15:30 D
  12/10 J
  Parasite   So 17:45 Korean/d
  14/12 J
  A Toy Story: Alles hör...   So/Di 18:15 Mi 15:45 D
  6/4 J
  Benjamin Blümchen   Mi 13:45 D
  6/4 J
  Un homme pressé   Mi 18:15 D
  12 J
  Good Boys   Mi 20:45 D
  12/10 J
Château-d'Oex
Eden   Ibiza   Sa 20:30 vf
So, 01. Sep 17:00 vf
  10/8 J
  Roxane   So 17:00 vf
  8/6 J
  Parasite   So 20:30 vo
  14/12 J
  Beaux-parents   Fr 20:30 vf
  8/6 J
Châtel-Saint-Denis
Sirius   Comme des bêtes 2   Sa 17:00 So 14:30 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:45 vf So 20:00 vo
  16/14 J
  Le coup du siècle   Fr 20:30 vf
  12/10 J
Cossonay
Cinéma Casino   Comme des bêtes 2   Fr 20:30 vf
So, 01. Sep 14:00 vf
Sa, 07. Sep 15:00 vf
So, 08. Sep 15:00 vf
  0/0 J
  Toy Story 4   Sa, 31. Aug 18:00 vf
So, 01. Sep 09:00 vf
  6/4 J
  Late Night   So, 01. Sep 20:45 vf
Sa, 07. Sep 20:30 vf
So, 08. Sep 18:00 vf
  10/8 J
  Tambour Battant   Do, 05. Sep 20:30 vf
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Fr, 06. Sep 20:30 vf
Sa, 07. Sep 17:30 vf
  16/14 J
Crans-Montana
Cinécran   vorstellung in 3dComme des bêtes 2 – 3D   Sa 16:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/Di 21:00 So 17:30 vo
  16/14 J
  Ibiza   So 21:00 vf
  10/8 J
Davesco
Open-Air Cinema Raiffeisen   Dragon trainer – Il mo...   Sa, 07. Sep 20:45 I
 
Delémont
Cinemont 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo 14:30 vf Di 14:30 vo
  16/14 J
  Good Boys   Sa 23:00 vf
  12/10 J
Cinemont 2   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo 19:45 vf Di 19:45 vo
  16/14 J
  Good Boys   So 10:30 vf
  12/10 J
Cinemont 3   Good Boys   Sa-Di 15:15 vf
  12/10 J
  Playmobil: Le film   So 13:00 vf
  6/4 J
Cinemont 4   Comme des bêtes 2   Sa-Di 15:30 So 13:30 vf
  0/0 J
  Good Boys   Sa/So 17:45 Mo/Di 20:15 vf
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:30 So 10:15 vf
  16/14 J
Open-Air Cinéma   Comme des bêtes 2   Sa 21:00 vf
  0/0 J
Dietlikon
Pathé Dietlikon 1   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So 11:30 Sa-Mi 13:45 D
  6/8 J
  Good Boys   Sa-Mi 16:00 / 18:00 / 20:00 D
  12/12 J
Pathé Dietlikon 2   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 10:30 Sa-Mi 13:50 / 17:10 / 20:30 D
  16/16 J
Pathé Dietlikon 3   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So 10:45 Sa-Mi 15:00 D
  6/8 J
  Good Boys   Sa-Mi 13:00 Sa 23:10 D
  12/12 J
Pathé Dietlikon 4   Blinded by the Light   Sa/So 10:20 D
  8/12 J
Pathé Dietlikon 5   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So 12:50 Sa/Mo/Mi 17:45 So/Di 20:00 Mo-Mi 12:45 D
  6/8 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 20:00 So/Di 17:45 D
  6/8 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:30 D
  16/16 J
Pathé Dietlikon 6   vorstellung in 3dPlaymobil: Der Film – 3D   Sa/So 11:00 Sa/So/Mi 13:15 D
  6/6 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 15:30 / 18:00 / 20:40 Sa 23:15 Mo/Di 12:45 D
  8/12 J
Pathé Dietlikon 7   Once Upon a Time ... i...   Sa/So/Di/Mi 17:00 Sa/Mo/Di 20:15 E/d/f
  16/16 J
  Blinded by the Light   So/Mi 20:15 Mo 17:30 E/d/f
  8/12 J
Pathé Dietlikon 8   Pets 2   Sa/So 10:30 Sa-Mi 12:30 / 14:30 / 16:30 / 18:30 D
  0/6 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa-Mi 20:30 D
  12/12 J
Pathé Dietlikon 9   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 13:15 / 15:30 So 11:00 So/Di 16:15 / 18:30 D
  6/8 J
Pathé Dietlikon 10   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 16:20 D
  6/6 J
Dübendorf
Orion   Parasite   Sa 21:15 Ov/d/f
  16/14 J
  Pets 2   So 15:00 D
Sa, 31. Aug 19:00 D
  8/6 J
  The Fall of the Americ...   So 18:00 F/d/e/f
Sa, 31. Aug 21:15 F/d/e/f
  16/14 J
  Late Night   Mi 20:15 E/d/f
  10/8 J
  Yesterday   Fr 19:00 E/d/f
  6/4 J
Ebikon
Pathé Mall of Switzerland 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 10:00 Sa-Mi 13:15 / 16:30 Sa/Mo/Mi 19:45 Sa 23:00 D So/Di 19:45 E/d/f
  16/14 J
Pathé Mall of Switzerland 2   vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa/So 10:30 Sa/So/Mi 14:30 D
  0/0 J
  Pets 2   Sa/So 12:30 Sa-Mi 16:30 D
  0/0 J
  Yesterday   Sa 20:50 So-Mi 18:30 Mo/Di 14:00 D
  6/4 J
Pathé Mall of Switzerland 3   Aladdin   Sa/So 10:40 Sa/So/Mi 15:50 D
  6/4 J
Pathé Mall of Switzerland 4   Good Boys   Sa/So 10:15 / 12:15 Sa-Mi 14:15 / 16:15 Sa/So/Di/Mi 18:20 Sa-Mo/Mi 20:30 D Mo 18:20 Di 20:30 E/d/f
  12/10 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa 22:40 D
  12/10 J
Pathé Mall of Switzerland 5   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So 10:20 Sa-Mi 15:00 D
  6/4 J
  Playmobil: Der Film   Sa-Mi 12:45 D
  6/4 J
Pathé Mall of Switzerland 6   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 10:45 Sa-Mi 14:00 / 17:10 / 20:30 D
  16/14 J
  Good Boys   Sa 23:45 D
  12/10 J
Pathé Mall of Switzerland 7   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:15 / 19:30 Sa 22:45 E/d/f
  16/14 J
Pathé Mall of Switzerland 9   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 14:40 So 10:00 / 12:20 So/Di 17:30 Di 12:45 D
  6/4 J
Pathé Mall of Switzerland 10   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So 10:50 Sa-Mi 13:00 / 15:20 Sa/Mo/Mi 20:00 So/Di 17:45 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 17:45 So/Di 20:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:15 D
  16/14 J
Pathé Mall of Switzerland 11   Blinded by the Light   Sa/So 10:40 Sa-Mi 13:10 / 15:40 Sa-Mo/Mi 18:10 Sa/Mo-Mi 20:40 Sa 23:10 D So 20:40 Di 18:10 E/d/f
  8/6 J
Pathé Mall of Switzerland 12   Benjamin Blümchen   Sa/So 11:20 D
  6/4 J
  Glam Girls – Hinreisse...   Sa-Mi 20:20 D
  12/10 J
Echallens
Cinéma Echallens   C'est quoi cette mamie?!   Fr 20:30 vf
Sa, 31. Aug 17:00 vf
So, 01. Sep 12:30 vf
  8/6 J
  Comme des bêtes 2   Sa, 31. Aug 14:30 vf
So, 01. Sep 10:00 vf
  0/0 J
  Playmobil: Le film   So, 01. Sep 14:30 vf
So, 08. Sep 14:30 vf
  6/4 J
  La vie scolaire   So, 01. Sep 17:00 vf
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Fr, 06. Sep 20:30 vo
Sa, 07. Sep 20:30 vf
So, 08. Sep 17:00 vf
  16/14 J
Effretikon
Kulturforum   Wolkenbruch   Do, 26. Sep 20:15 D/Jidd/d
  6/4 J
Einsiedeln
Cineboxx 1   Pets 2   Sa/So 15:30 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So/Mi 20:15 D
  16/14 J
  Good Boys   So 18:00 D
  12/10 J
Cineboxx 2   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 15:45 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa/Mi 20:15 D
  12/10 J
Emmenbrücke
Maxx 1   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:45 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 17:30 / 20:45 D
  8/6 J
Maxx 3   Good Boys   Sa-Mi 14:45 / 17:45 / 20:45 D
  12/10 J
Maxx 6   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:45 Sa-Di 19:45 D
  16/14 J
Maxx 7   Pets 2   Sa-Mi 14:30 D
  4/4 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa-Di 17:00 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Mi 19:30 D
  16/14 J
Engelberg
Kino Engelberg   A Toy Story: Alles hör...   Sa 15:45 So 13:30 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa 20:30 So 18:00 Mo/Mi 20:15 D
  8/6 J
  Playmobil: Der Film   So 15:45 Mi 16:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   So 20:15 D
  16/14 J
Flims Dorf
Cinestudio Tree House   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 13:15 / 15:30 / 17:45 Sa/Mo/Mi 20:00 D So/Di 20:00 E
  6/4 J
Cinestudio Future   Pets 2   Sa-Mi 13:30 / 15:15 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/Mo/Mi 17:00 So/Di 20:00 D Sa/Mo/Mi 20:00 So/Di 17:00 E
  16/14 J
Frauenfeld
Cinema Luna 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo/Mi 19:30 E/d
  16/14 J
  Un homme pressé   Di 20:00 F/d
  6/4 J
Cinema Luna 2   Un homme pressé   Mo/Mi 20:00 F/d
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Di 19:30 E/d
  16/14 J
Schlosskino   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:00 So-Di 19:45 D
  16/14 J
Freienstein
Neues Kino   Good Boys   Sa 21:15 So-Mi 20:00 D
  12/10 J
Fribourg
Arena Cinémas 2   Premier de la classe   Sa-Di 13:30 vf
  6/4 J
  Ibiza   Sa-Di 15:40 vf
  10/8 J
  Yesterday   Sa-Di 17:55 vo
  10/8 J
Arena Cinémas 3   Spider-Man: Far From Home   Sa-Di 14:00 vf
  12/10 J
  C'est quoi cette mamie?!   Sa-Di 17:25 vf
  8/6 J
  Le coup du siècle   Sa-Di 20:20 vf
  12/10 J
Arena Cinémas 4   Good Boys   Sa-Di 13:30 / 15:50 / 18:10 / 20:30 vf
  12/10 J
Arena Cinémas 5   Comme des bêtes 2   Sa-Di 13:45 vf
  3 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 16:30 / 20:00 vf
  16/14 J
Arena Cinémas 6   Playmobil: Le film   Sa-Di 13:30 vf
  6/4 J
  Comme des bêtes 2   Sa-Di 16:00 vf
  3 J
Arena Cinémas 7   Toy Story 4   Sa-Di 13:50 vf
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 16:20 / 19:50 vo
  16/14 J
Arena Cinémas 8   Comme des bêtes 2   Sa-Di 17:30 vf
  3 J
Arena Cinémas 9   Men in Black: Internat...   Sa-Di 14:25 vf
  12/10 J
Les Rex 1   Parasite   Sa-Di 20:30 vo
  14/12 J
Les Rex 3   Yves   Sa/So 15:30 vf
  16/14 J
  Parasite   Sa-Di 18:00 vo
  14/12 J
  100 kilos d'étoiles   So 11:20 vf
  6/4 J
Frick
Monti   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 15:15 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:15 D Mo/Mi 20:15 E/d/f
  16/14 J
Fällanden
Filmfabrik   Zwingli   Fr, 25. Okt 20:15 Dialekt
  12/10 J
Gasel
Open-Air Kino Schlatt   Mein Blind Date mit de...   Sa 20:30 D
  0/0 J
Gelterkinden
Sputnik im Marabu   Parasite   Do 20:15 Ov/d/f
  14/12 J
Genève
Arena Cinémas La Praille 2   Toy Story 4   Sa/So 10:45 Sa-Di 13:30 / 15:50 vf
  6/4 J
Arena Cinémas La Praille 4   Comme des bêtes 2   Sa-Di 13:40 / 15:50 vf
  3/3 J
Arena Cinémas La Praille 5   C'est quoi cette mamie?!   Sa-Di 13:30 / 15:50 vf
  8/6 J
Arena Cinémas La Praille 6   Spider-Man: Far From Home   Sa-Di 13:50 vf
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 16:40 / 20:00 vf
  16/14 J
Arena Cinémas La Praille 7   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 16:30 / 19:55 vo
  16/14 J
Arena Cinémas La Praille 8   Good Boys   Sa-Di 13:50 / 16:00 / 18:10 / 20:20 vf
  12/10 J
Arena Cinémas La Praille 9   Comme des bêtes 2   Sa/So 10:50 vf
  3/3 J
  Playmobil: Le film   Sa-Di 13:40 vf
  6/4 J
  Le coup du siècle   Sa-Di 16:00 So-Di 20:50 vf
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 21:00 vo
  16/14 J
Ciné 17   Yesterday   Sa-Di 12:15 vo
  6/4 J
  vorstellung in 3dComme des bêtes 2 – 3D   Sa-Di 16:00 vo
  0/0 J
Cinélux   Roxane   Sa/So 17:00 vf
  8/6 J
Cinerama Empire   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 12:15 / 15:00 / 20:30 vo
  16/14 J
  Parasite   So/Di 18:00 vo
  14/12 J
Le City   Parasite   Sa-Di 15:00 / 18:00 / 20:50 vo
  14/12 J
Le Nord-Sud Salle Sud   Mauvaises herbes   Sa 16:00 vf
  10/8 J
  La chute de l’empire a...   So 20:30 vf
  14/12 J
Les Cinémas du Grütli Michel Simon   Yves   Sa 15:00 vf
  16/14 J
  Venise n'est pas en Italie   Mo 14:00 / 16:30 vf
  6/4 J
  She Hate Me   Di 17:15 vo
 
Les Cinémas du Grütli Henri Langlois   Yves   So/Di 20:45 vf
  16/14 J
  Venise n'est pas en Italie   Mo 14:15 vf
  6/4 J
Les Scala 3   Le daim   Sa-Di 18:45 vf
  16/14 J
Open-Air Cinéma Allianz   A rainy Day in New York   Sa 21:30 vo
 
Pathé Balexert 1   Playmobil: Le film   Sa/So 10:10 / 12:10 vf
  6/4 J
  C'est quoi cette mamie?!   Sa/So 14:20 / 16:35 / 18:50 Mo/Di 12:10 / 14:35 / 16:45 / 19:00 vf
  8/6 J
Pathé Balexert 3   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 17:50 Sa 21:05 vo
  16/14 J
  Le coup du siècle   So-Di 21:05 vo
  12/10 J
Pathé Balexert 4   Once Upon a Time ... i...   Sa/Mo 12:15 Sa-Mo 19:15 Sa 22:40 So/Di 15:45 vo Sa/Mo 15:45 So/Di 12:15 Di 19:15 vf
  16/14 J
Pathé Balexert 6   C'est quoi cette mamie?!   Sa-Di 10:15 vf
  8/6 J
  Spider-Man: Far From Home   Sa-Di 12:30 Sa 23:20 So/Di 15:10 vf Sa/Mo 20:40 vo
  12/10 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa/Mo 15:10 So 20:50 Di 20:40 vo
  12/10 J
Pathé Balexert 7   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 11:10 / 14:30 vo
  16/14 J
Pathé Balexert 9   Comme des bêtes 2   Sa/So 10:30 / 14:30 vo
  0/6 J
  Good Boys   Sa-Di 12:30 / 16:30 Sa/Mo 20:45 So/Di 18:30 Mo/Di 10:30 / 14:30 vf Sa/Mo 18:30 So/Di 20:45 vo
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:45 vf
  16/14 J
Pathé Balexert 10   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 10:20 / 13:40 / 17:00 / 20:15 vf
  16/14 J
  Le coup du siècle   Sa 23:30 vo
  12/10 J
Pathé Balexert 11   Toy Story 4   Sa 11:30 So 16:00 vf Sa 16:00 So 11:30 vo
  6/4 J
  Le coup du siècle   Sa/Mo 13:45 Sa-Di 20:30 So/Di 18:15 Mo 16:00 Di 11:30 vf Sa/Mo 18:15 So/Di 13:45 Mo 11:30 Di 16:00 vo
  12/10 J
Pathé Balexert 12   Comme des bêtes 2   Sa/Mo 10:15 / 14:15 / 18:15 So/Di 12:15 / 16:15 vf
  0/6 J
  vorstellung in 3dComme des bêtes 2 – 3D   Sa/Mo 12:15 / 16:15 So/Di 10:15 / 14:15 / 18:15 vf
  0/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:15 vo
  16/14 J
Gland
Théâtre de Grand-Champ   Jean-Christophe et Winnie   Mi, 20. Nov 14:00 vf
  6/4 J
  Au bout des doigts   Di, 21. Jan 14:30 vf
  8/6 J
Glarus
Wortreich–Kino   Der Gast – l'ospite   Sa, 26. Okt 20:30 I/d
  12/10 J
Grenchen
Palace   Pets 2   Sa/So/Mi 16:30 D
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:30 D
  12/10 J
Rex   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:15 D
  16/14 J
Gstaad
Ciné-Theâtre   Toy Story 4   Sa 14:30 E/d/f
So 14:30 E/d/f
Sa, 31. Aug 14:30 D
Sa, 31. Aug 17:30 E/d/f
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 E/d/f
  16/14 J
  Blinded by the Light   Mo/Di 20:30 E/d/f
  8/6 J
  Yesterday   Do/Fr 20:30 E/d/f
  6/4 J
Halten
Open-Air Kino Cinemoon   The Big Lebowski   Fr 21:00 D
 
  Lucky   Sa, 31. Aug 21:00 D
  8/6 J
Heerbrugg
Kinotheater Madlen   Yesterday   Sa 18:45 Mo/Mi 17:45 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/Mi 20:15 So 17:15 D
  16/14 J
Heiden
Rosental   Britt-Marie war hier   Di, 03. Sep 14:15 Nachmittagskino D
Sa, 07. Sep 20:15 D
  10/8 J
  Long Shot   Di, 03. Sep 19:30 D
Do, 12. Sep 19:30 D
  12/10 J
  Die fruchtbaren Jahre ...   Sa, 07. Sep 17:15 Dialekt
Sa, 21. Sep 17:15 Dialekt
Sa, 28. Sep 20:15 Dialekt
  14/12 J
  Pets 2   So, 08. Sep 15:00 D
So, 29. Sep 15:00 D
  0/0 J
  Blinded by the Light   Di, 17. Sep 19:30 D
Fr, 20. Sep 20:15 D
Fr, 27. Sep 20:15 D
  8/6 J
  Late Night – Die Show ...   Di, 24. Sep 19:30 D
So, 29. Sep 19:30 D
  10/8 J
Herisau
Cinetreff 1   Pets 2   So 14:15 D
  0/0 J
Hinwil
Auto-Kino TCS Drive-In Movies   Spider-Man: Far From Home   Mi 21:00 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   So, 01. Sep 21:00 D
  16/14 J
Ilanz
Cinema Sil Plaz   Once Upon a Time ... i...   Sa 20:15 E/d
Mi 20:15 E/d
Do, 05. Sep 20:15 E/d
  16/14 J
Ins
Inskino   Yesterday   Sa/So/Mi 20:00 E/d/f
  6/4 J
  Britt-Marie war hier   Fr 20:00 Schwed/d
Sa, 31. Aug 20:00 Schwed/d
Mi, 04. Sep 20:00 Schwed/d
  10/8 J
  vorstellung in 3dPets 2 – 3D   So, 01. Sep 14:00 D
  0/0 J
  vorstellung in 3dPlaymobil: Der Film – 3D   Sa, 07. Sep 14:00 D
So, 08. Sep 14:00 D
Mi, 11. Sep 14:00 D
  6/4 J
  Au bout des doigts   Fr, 13. Sep 20:00 F/d
Sa, 14. Sep 20:00 F/d
So, 15. Sep 20:00 F/d
Mi, 18. Sep 20:00 F/d
  8/6 J
  Tel Aviv on Fire   Fr, 20. Sep 20:00 Arab/d/f
Sa, 21. Sep 20:00 Arab/d/f
So, 22. Sep 20:00 Arab/d/f
Mi, 25. Sep 20:00 Arab/d/f
  16/14 J
Interlaken
Rex   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:30 D
  6/4 J
Rex Piccolo   Once Upon a Time ... i...   Sa/Mo-Mi 20:00 D
  16/14 J
Klosters
Cinema 89   Yao   Fr 20:30 F/d
  6/4 J
  Mister Link – ein fell...   So, 01. Sep 18:00 D
  6/4 J
  Die fruchtbaren Jahre ...   So, 01. Sep 20:00 D
  14/12 J
  Parasite   Mi, 04. Sep 20:00 Ov/d/f
  14/12 J
  Blinded by the Light   Mi, 11. Sep 20:00 E/d/f
Fr, 20. Sep 20:30 E/d/f
  8/6 J
Kloten
Claudia   Blinded by the Light   Sa/So 21:00 Mo/Mi 20:00 D
  8/6 J
  A Toy Story: Alles hör...   Mi 16:00 D
  6/4 J
Konolfingen
Kino Konolfingen   Once Upon a Time ... i...   Sa 20:00 So/Mo 19:00 E/d/f
  16/14 J
LIebefeld
Open-Air Kinonächte   Ocean's Eleven   Fr 20:30 D
 
  Waking Ned Devine   Sa, 31. Aug 20:30 D
 
La Chaux-de-Fonds
Eden   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 16:30 Sa-Mo 20:00 vf Di 20:00 vo
  16/14 J
Scala 1   Comme des bêtes 2   Sa/So 13:30 vf
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Di 15:30 / 20:15 vf
  12/10 J
Scala 2   Playmobil: Le film   Sa/So 13:30 vf
  6/4 J
  Comme des bêtes 2   Sa/So 15:45 vf
  0/0 J
  Good Boys   Sa 23:00 vf
  12/10 J
La Neuveville
Cinéma de la Neuveville   Comme des bêtes 2   Sa/So 14:30 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 vf
  16/14 J
  Tambour Battant   So 17:30 vf
  8/6 J
  100 kilos d'étoiles   Mi/Fr 20:30 vf
  6/4 J
La Sarraz
Casino   Comme des bêtes 2   Sa/So 15:15 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 vf
  16/14 J
Langenthal
Scala 1   vorstellung in 3dToy Story 4 – 3D   Sa/So 13:00 Mi 17:45 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa/So 15:30 D
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:15 D
  12/10 J
  Yesterday   So 10:00 Di 17:30 D
  6/4 J
Scala 2   Benjamin Blümchen   Sa/So 13:00 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dPlaymobil: Der Film – 3D   Sa 15:15 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:15 D
  16/14 J
Langnau am Albis
Open-Air Kino Sihlwald   Pets 2   Sa, 31. Aug 17:00 D
  0/0 J
  Zwingli   So, 01. Sep 19:30 Dialekt
  12/10 J
  Monsieur Claude 2   Do, 05. Sep 19:30 F/d
  6/4 J
  Der Junge muss an die ...   Fr, 06. Sep 19:30 D
  6/4 J
  Wolkenbruch   So, 08. Sep 19:30 D
  6/4 J
Laupen
Kino Laupen   Blinded by the Light   Fr 20:15 Ov
Sa, 31. Aug 20:15 D
So, 01. Sep 19:30 D
Mo, 02. Sep 20:15 Ov
Mi, 04. Sep 20:15 D
  8/6 J
Lausanne
Bellevaux   Parasite   Sa/So 18:00 Di 20:30 vo
  14/12 J
  Le daim   Sa/So 20:30 Mo/Di 19:00 vf
  16/14 J
Cinémathèque suisse   Night on Earth   Mo, 02. Sep 21:00 vo
  14/14 J
  One, Two, Three   Di, 03. Sep 18:30 vo
  12/14 J
Pathé Flon 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 10:45 / 14:00 Sa/So/Di 17:15 vf Sa-Di 20:30 Mo 17:15 vo
  16/14 J
Pathé Flon 2   Playmobil: Le film   Sa-Di 12:50 vf
  6/4 J
Pathé Flon 3   Comme des bêtes 2   Sa-Di 10:00 / 12:00 / 14:00 Sa/Mo 18:00 So/Di 16:00 vf
  0/0 J
  vorstellung in 3dComme des bêtes 2 – 3D   Sa/Mo 16:00 So/Di 18:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:00 vf
  16/14 J
Pathé Flon 4   vorstellung in 3dComme des bêtes 2 – 3D   Sa-Di 12:50 vf
  0/0 J
Pathé Flon 5   Good Boys   Sa 10:30 So/Di 18:30 Mo 20:30 vo Sa-Di 12:30 / 14:30 / 16:30 Sa/Mo 18:30 Sa/So/Di 20:30 So-Di 10:30 vf
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:30 vo
  16/14 J
Pathé Flon 6   Once Upon a Time ... i...   Sa 23:00 vf
  16/14 J
Pathé Les Galeries 1   vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa-Di 12:45 / 18:00 vf
  12/10 J
Pathé Les Galeries 2   Parasite   Sa-Mo 10:00 Sa-Di 15:00 / 17:45 / 20:30 vo
  14/12 J
  Toy Story 4   Sa-Di 12:45 vf
  6/4 J
Pathé Les Galeries 3   Aladdin   Sa/So 12:30 vf
  6/4 J
Pathé Les Galeries 4   C'est quoi cette mamie?!   Sa-Di 10:20 / 12:30 / 14:40 / 16:50 / 19:00 vf
  8/6 J
  Le coup du siècle   Sa-Di 21:15 Sa 23:30 vf
  12/10 J
Pathé Les Galeries 5   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 11:00 Sa/So/Di 14:30 / 18:00 Sa 21:30 Mo 10:45 / 14:00 vo
  16/14 J
Pathé Les Galeries 6   Once Upon a Time ... i...   Di 10:45 vo
  16/14 J
Pathé Les Galeries 7   Comme des bêtes 2   Sa/So 11:00 vo
  0/0 J
  Le daim   Sa 23:30 vf
  16/14 J
Pathé Les Galeries 8   Yesterday   Sa-Di 13:00 Mo/Di 15:30 vo
  6/4 J
  Toy Story 4   Sa/So 15:30 vf
  6/4 J
  Le coup du siècle   Sa-Di 18:00 vf
  12/10 J
Zinéma Thierry Jobin   Roads   Sa-Di 20:00 vo
  12/10 J
Zinéma Norbert Creutz   Yves   Sa-Di 18:00 vf
  16/14 J
Le Locle
Ciné Casino   Once Upon a Time ... i...   Sa 20:45 So 19:15 vf So 16:00 vo
  16/14 J
  C'est quoi cette mamie?!   Mi 16:15 vf
Do 16:15 vf
Fr 16:15 vf
Sa, 31. Aug 14:00 vf
Di, 03. Sep 18:30 vf
  8/6 J
  Playmobil: Le film   Sa, 31. Aug 11:00 vf
  6/4 J
  Comme des bêtes 2   So, 01. Sep 14:00 vf
  0/0 J
  Yesterday   So, 01. Sep 16:00 vf
  6/4 J
  La vie scolaire   Mi, 11. Sep 16:00 vf
Do, 12. Sep 16:00 vf
Fr, 13. Sep 16:00 vf
Sa, 14. Sep 14:00 vf
So, 15. Sep 14:00 vf
  8/6 J
  Music of my Life   Mi, 11. Sep 20:45 vf
Do, 12. Sep 20:45 vo
Fr, 13. Sep 20:45 vf
Sa, 14. Sep 20:45 vf
So, 15. Sep 20:45 vf
Mo, 16. Sep 20:45 vo
Di, 17. Sep 20:45 vf
  8/6 J
Le Noirmont
Cinélucarne   Parasite   So 20:00 Do 20:30 vo
  14/12 J
  Roxane   Fr 20:30 vf
Sa, 31. Aug 20:45 vf
  8/6 J
  Toy Story 4   So, 01. Sep 13:30 vf
So, 15. Sep 16:00 vf
  6/4 J
  Comme des bêtes 2   So, 01. Sep 15:30 vf
  0/0 J
  La vie scolaire   So, 01. Sep 17:30 vf
Do, 12. Sep 20:30 vf
Sa, 14. Sep 17:00 vf
So, 15. Sep 20:00 vf
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   So, 01. Sep 20:00 vf
Fr, 13. Sep 20:30 vf
Sa, 14. Sep 20:45 vf
  16/14 J
Le Sentier
La Bobine   Comme des bêtes 2   Sa 18:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:30 vf
  16/14 J
  Tambour Battant   So 20:30 vf
  8/6 J
  Les recettes du bonheur   Mi 15:00 vf
  6/4 J
  Le daim   Fr 20:30 vf
Sa, 31. Aug 18:00 vf
  16/14 J
Lenk
Cinema Lenk   Playmobil: Der Film   Sa/So 14:00 D
  6/4 J
  Toy Story 4   Sa 16:00 D
So 16:00 D
So, 01. Sep 17:00 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt D
  6/4 J
  Un homme pressé   Sa 18:00 F/d
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa 20:30 E/d/f
So 18:00 E/d/f
Mo 20:30 D
Mi 20:30 D
Fr 20:30 E/d/f
Sa, 31. Aug 20:30 E/d/f
So, 01. Sep 20:30 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt E/d/f
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   So 20:30 E/d/f
Di 20:30 D
Di, 03. Sep 20:30 E/d/f
  16/14 J
  Die fruchtbaren Jahre ...   Do 20:30 Dialekt
So, 01. Sep 18:45 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt Dialekt
Mi, 04. Sep 20:30 Dialekt
  14/12 J
  Pets 2   So, 01. Sep 13:30 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt D
  0/0 J
Les Breuleux
Cinéma Lux   Comme des bêtes 2   So, 01. Sep 10:30 vf
  0/0 J
  Toy Story 4   So, 01. Sep 15:00 vf
  6/4 J
  Beaux-parents   So, 01. Sep 20:00 vf
Sa, 07. Sep 20:30 vf
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Fr, 20. Sep 20:30 vo
Sa, 21. Sep 20:30 vf
So, 22. Sep 20:00 vo
  16/14 J
Leysin
Le Régency   Comme des bêtes 2   Sa 17:00 vf
So 17:00 vf
Sa, 21. Sep 17:00 vf
So, 22. Sep 17:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:00 vf
Fr, 20. Sep 20:00 vf
Sa, 21. Sep 20:00 vf
So, 22. Sep 20:00 vf
  16/14 J
  Roxane   Mi, 25. Sep 14:30 vf
  8/6 J
  Chamboultout   Mi, 27. Nov 14:30 Ciné Seniors vf
  8/6 J
Liestal
Kinooris   A Toy Story: Alles hör...   Sa 16:15 / 18:30 So 14:30 Mo/Di 18:00 Mi 13:15 / 15:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:45 So 20:00 Mo-Mi 20:15 D
  16/14 J
Sputnik   Yao   Sa 18:00 So/Mi 20:15 F/d
  6/4 J
  Parasite   Sa/Mo 20:15 So 17:30 Ov/d/f
  14/12 J
Locarno
PalaCinema 1   Blinded by the Light –...   Mi 21:00 I
  8 J
PalaCinema 2   Toy Story 4   Sa-Mi 15:00 I
  3 J
  C'era una volta a Holl...   So 17:30 inglese sottotitoli in francese/tedesco
  16 J
PalaCinema 3   Pets 2 – Vita da animali   Sa-Mi 15:00 I
  3 J
  C'era una volta a Holl...   Sa 20:10 inglese sottotitoli in francese/tedesco
  16 J
Lugano
CineStar 2   C'era una volta a Holl...   Sa 19:45 So 18:50 inglese sottotitoli in francese/tedesco
  16 J
CineStar 5   Toy Story 4   Sa-Mo/Mi 15:30 Di 15:50 I
  3 J
CineStar 6   Pets 2 – Vita da animali   Mo-Mi 18:30 I
  3 J
Luzern
Bourbaki 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 14:20 Sa-Mi 20:00 E/d/f
  16/14 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 17:30 E/d/f
  8/6 J
  Le daim   Sa 23:10 F/d
  16/14 J
Bourbaki 2   Blinded by the Light   Sa 14:30 Sa-Mi 20:10 E/d/f
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 17:00 So 18:30 E/d/f
  16/14 J
  Yao   So 12:20 F/d
  6/4 J
Bourbaki 3   Parasite   Sa/So 15:20 Sa/Mo-Mi 20:30 Korean/d/f
  16/14 J
Bourbaki 4   Yesterday   Sa-Mi 18:00 E/d/f
  6/4 J
  The Big Lebowski   So 20:40 E/d
 
Capitol 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:15 / 19:45 E/d/f
  16/14 J
Capitol 2   Pets 2   Sa-Mi 14:00 D
  4/4 J
Capitol 3   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:00 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 17:00 / 20:15 D
  8/6 J
Capitol 5   Good Boys   Sa-Mi 14:30 / 20:30 D
  12/10 J
Capitol 6   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:00 / 20:00 D
  16/14 J
  Good Boys   Sa-Mi 17:45 D
  12/10 J
stattkino   The Fall of the Americ...   Sa-Mi 20:30 F/d
  14/12 J
Lyss
Apollo   Un homme pressé   Sa/So 17:00 F/d Di 19:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo 20:00 D Mi 20:00 E/d/f
  16/14 J
Maienfeld
Open-Air Kino   Zwingli   Mo 21:00 Dialekt
  12/10 J
  Monsieur Claude 2   Mi 21:00 D
  6/4 J
  Wolkenbruch   Do 21:00 D/Jidd/d
  6/4 J
  Pets 2   Fr 21:00 D
  0/0 J
Martigny
Casino   Once Upon a Time ... i...   Sa/Mo 20:30 So 17:00 vf So/Di 20:30 vo
  16/14 J
Corso   Comme des bêtes 2   Sa/So 16:30 vf
  0/0 J
Meiringen
Kino Meiringen   Au bout des doigts   So 19:00 Mo/Fr 20:00 F/d
  8/6 J
  Parasite   Sa, 31. Aug 20:00 Korean/d
Mo, 02. Sep 20:00 Korean/d
Fr, 06. Sep 20:00 Korean/d
  14/12 J
  O Brother, Where Art Thou?   So, 01. Sep 11:00 E/d
  12 J
  Pets 2   So, 01. Sep 14:00 D
Mi, 04. Sep 14:00 D
  0/0 J
  Yao   So, 01. Sep 17:00 F/d
Do, 05. Sep 20:00 F/d
Sa, 07. Sep 17:00 F/d
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   So, 08. Sep 19:00 E/d
Fr, 13. Sep 20:00 E/d
Sa, 14. Sep 20:00 E/d
  16/14 J
  Playmobil: Der Film   Mi, 11. Sep 14:00 D
Sa, 14. Sep 17:00 D
  6/4 J
  Yesterday   Do, 19. Sep 20:00 E/d
Fr, 20. Sep 20:00 E/d
Sa, 28. Sep 17:00 E/d
  6/4 J
Mendrisio
Multisala Teatro Mignon   Toy Story 4   Sa-Mi 16:00 I
 
  C'era una volta a Holl...   Sa/So 18:00 / 21:00 inglese sottotitoli in francese/tedesco
  16 J
  Spider-Man: Far From Home   Di 20:40 I
  12/10 J
Multisala Teatro 1908   Spider-Man: Far From Home   Sa 20:50 I
  12/10 J
Monthey
Plaza   Comme des bêtes 2   Sa/So 15:30 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:45 vf
  16/14 J
Montreux
Hollywood 1   Good Boys   Sa-Di 18:15 vo
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:30 vo
  16/14 J
  Toy Story 4   So 12:50 vo
  6/4 J
Hollywood 2   Comme des bêtes 2   Sa/So 15:30 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 17:45 vo
  16/14 J
Morges
Odéon 1   vorstellung in 3dComme des bêtes 2 – 3D   Sa 15:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 17:00 vo Sa-Di 20:15 vf
  16/14 J
  Comme des bêtes 2   So 15:00 vf
  0/0 J
Muotathal
Kino Muotathal   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:00 D
  16/14 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa, 31. Aug 17:00 D
So, 01. Sep 17:00 D
  6/4 J
Muri bei Bern
Cinedome 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 19:00 Sa 22:45 E/d/f
  16/14 J
Cinedome 2   Good Boys   Sa-Mi 14:00 / 17:00 Sa-Di 20:00 Sa 22:45 D
  12/10 J
Cinedome 3   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:15 / 17:15 / 20:15 Sa 23:15 D
  8/6 J
Cinedome 4   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:30 / 19:15 Sa 23:00 D
  16/14 J
Cinedome 5   Good Boys   Mi 20:30 D
  12/10 J
Cinedome 8   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:45 D Sa-Mi 17:45 E/d/f
  6/4 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:45 Sa 23:45 E/d/f
  12/10 J
Cinedome 9   Pets 2   Sa-Mi 14:00 D
  4/4 J
  Spider-Man: Far From Home   Sa-Mi 16:30 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 19:30 Sa 23:00 E/d/f
  16/14 J
Cinedome 10   Blinded by the Light   Sa-Mi 20:15 Sa 23:15 E/d/f
  8/6 J
Muri
Mansarde   Yesterday   So, 01. Sep 17:00 E/d/f
  6/4 J
Männedorf
Wildenmann   Yao   Sa 20:15 F/d
  6/10 J
  Le grand bain   So 16:00 F/d
Sa, 31. Aug 16:45 F/d
  12/14 J
  Leberkäsjunkie   Do 20:15 D
Fr 20:15 D
Sa, 31. Aug 20:15 D
  12/10 J
Netstal
Arena Cinemas 1   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:30 D
  6/4 J
Arena Cinemas 3   Pets 2   Sa/So/Mi 14:10 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So/Mi 19:50 D
  16/14 J
Arena Cinemas 4   Good Boys   Sa/So/Mi 14:20 / 16:40 / 18:50 / 21:00 D
  12/10 J
Arena Cinemas 5   Blinded by the Light   Sa/So/Mi 14:15 / 20:40 D
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So/Mi 17:00 E/d/f
  16/14 J
Neu St. Johann
Open-Air Kino   Mamma Mia! – Der Film   Sa 20:30 D
  8/6 J
Neuchâtel
Apollo 1   Comme des bêtes 2   Sa/So 13:00 vf
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Di 15:30 vf
  12/10 J
Apollo 2   Comme des bêtes 2   Sa-Di 16:00 Sa/So 18:15 vf
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Di 20:15 vf
  12/10 J
Apollo 3   Playmobil: Le film   Sa/So 14:00 vf
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   So 10:00 vo
  16/14 J
Arcades   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 14:00 / 20:15 vf
  16/14 J
Bio   Parasite   Sa-Di 17:45 vo
  14/12 J
Rex   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo 17:00 vf Di 17:00 vo
  16/14 J
Studio   Toy Story 4   Sa/So 15:00 vf
  6/4 J
  C'est quoi cette mamie?!   Sa/So 17:30 vf
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:00 vo
  16/14 J
Nyon
Capitole Fellini   Comme des bêtes 2   Sa/So 15:30 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo 17:30 vo Di 17:30 vf
  16/14 J
  Yesterday   Mo/Di 15:00 vo
  6/4 J
Capitole Leone   Comme des bêtes 2   Sa/So 13:15 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 vf Di 20:30 vo
  16/14 J
Näfels
Kino Näfels   Once Upon a Time ... i...   Sa 20:00 D
  16/14 J
  Yao   So/Mo 20:00 Ov/d
  6/4 J
  Parasite   Mi 20:00 Korean/d
  14/12 J
Obbürgen
Kino Bürgenstock   Pets 2   Sa 14:00 E/d/f
So, 01. Sep 14:00 E/d/f
  0/0 J
  Yesterday   Di 20:00 E/d/f
Di, 03. Sep 20:00 E/d/f
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Fr 20:00 E/d/f
  16/14 J
Oberrohrdorf
Open-Air Kino   Ich bin dann mal weg   Do, 05. Sep 20:45 D
  8/6 J
  Ich – Einfach unverbes...   Fr, 06. Sep 20:45 D
 
  Meine erfundene Frau   Sa, 07. Sep 20:45 D
 
Oensingen
Onik   Pets 2   Sa/So 13:30 D
  0/0 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 15:45 D
  6/4 J
Oftringen
youcinema 1   Good Boys   Sa 15:00 Sa-Mi 17:40 / 20:10 Sa 22:40 So/Mi 15:10 D
  12/10 J
youcinema 2   Playmobil: Der Film   Sa 14:20 So/Mi 14:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:40 D
  16/14 J
youcinema 3   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 17:00 / 20:30 So-Mi 20:00 D
  16/14 J
  Good Boys   So 12:00 D
  12/10 J
youcinema 4   Benjamin Blümchen   Sa 14:30 So/Mi 14:20 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 17:20 D
  6/4 J
  Pets 2   So 12:10 D
  0/0 J
youcinema 5   Blinded by the Light   Sa 14:10 Di 20:30 D
  8/6 J
  A Toy Story: Alles hör...   So 12:10 D
  6/4 J
  Pets 2   So/Mi 14:40 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   So/Mi 16:50 Mo/Di 17:00 D
  16/14 J
youcinema 6   Blinded by the Light   Sa 17:10 / 20:00 So 14:50 / 17:40 Mo 17:30 / 20:20 D
  8/6 J
Olten
Capitol   Once Upon a Time ... i...   So 17:00 Mo 20:00 E/d/f
  16/14 J
  Blinded by the Light   So 20:30 Di 20:10 E/d/f
  8/6 J
youcinema 1   Good Boys   Sa/So/Mi 15:00 / 17:50 Sa-Mi 20:20 D
  12/10 J
youcinema 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 20:30 D
  8/6 J
youcinema 3   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 14:20 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So/Mi 16:40 D
  16/14 J
youcinema 4   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 D
  16/14 J
Opfikon
Open-Air Kino Filmfestival   Pets 2   Sa 21:00 D
  0/0 J
Orbe
Urba I   Comme des bêtes 2   Sa/So 14:45 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 17:00 vo Sa/So 20:30 vf
  16/14 J
Urba II   Parasite   Sa/So 17:45 vo
  14/12 J
  C'est quoi cette mamie?!   Sa/So 20:45 vo
  8/6 J
Oron-la-Ville
Cinéma d'Oron Gilbert Morandi   Parasite   Sa 20:00 vo
  16/16 J
  Yesterday   So 20:00 vf
  6/4 J
Cinéma d'Oron Jean-Jacques Laterali   Yesterday   Sa 18:00 vf
  6/4 J
  Parasite   So 20:00 vo
  14/12 J
Payerne
Les Apollo 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:30 vf Mo/Di 20:30 vo
  16/14 J
Les Apollo 2   Comme des bêtes 2   Sa-Di 15:30 vf
  0/0 J
Les Apollo 3   Playmobil: Le film   Sa-Di 15:15 vf
  6/4 J
  C'est quoi cette mamie?!   Sa-Di 18:15 vf
  8/6 J
Petit-Lancy
Ciné Saussure   Parasite   Do, 17. Okt 19:00 vo
  14/12 J
  Tambour Battant   Do, 31. Okt 19:00 vf
  8/6 J
  La vie scolaire   Do, 05. Dez 19:00 vf
  8/6 J
Pfäffikon (ZH)
Kultur im Rex   Roads   So, 01. Sep 19:00 E/d/f
  12 J
  A Toy Story: Alles hör...   Fr, 06. Sep 19:07 D
  6/8 J
  Parasite   Di, 10. Sep 20:15 Ov/d/f
Mi, 11. Sep 20:15 Ov/d/f
  14/16 J
  Blinded by the Light   Di, 17. Sep 20:15 E/d/f
Mi, 18. Sep 20:15 E/d/f
  12 J
Pontresina
Rex   Playmobil: Der Film   Sa/So 14:00 D
  6/4 J
  Toy Story 4   Sa 16:00 D
So 16:00 D
So, 01. Sep 17:00 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– D
  6/4 J
  Un homme pressé   Sa 18:00 F/d
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa 20:30 E/d/f
So 18:00 E/d/f
Mo 20:30 D
Mi 20:30 D
Fr 20:30 E/d/f
Sa, 31. Aug 20:30 E/d/f
So, 01. Sep 20:30 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– E/d/f
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   So 20:30 E/d/f
Di 20:30 D
Di, 03. Sep 20:30 D
  16/14 J
  Die fruchtbaren Jahre ...   Do 20:30 Dialekt
So, 01. Sep 18:45 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– Dialekt
Mi, 04. Sep 20:30 Dialekt
  14/12 J
  Pets 2   So, 01. Sep 13:30 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– D
  0/0 J
Porrentruy
Cinémajoie   Playmobil: Le film   Sa 17:00 So 15:00 vf
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:30 So 20:00 vf
  16/14 J
  Parasite   Mi 20:30 vo
Do 17:45 vo
Di, 03. Sep 20:30 vo
  14/12 J
  Quand on crie au Loup   Fr 18:00 vf
Sa, 31. Aug 18:00 vf
  6/4 J
Prilly
Cinétoile 1   Toy Story 4   Sa-Di 13:15 So 11:00 vf
  6/4 J
Cinétoile 2   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 14:00 / 17:15 / 20:30 vf
  16/14 J
Cinétoile 3   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 18:30 vo Sa 22:00 vf
  16/14 J
Cinétoile 4   Spider-Man: Far From Home   Sa-Di 13:30 So 11:00 vf
  12/10 J
Cinétoile 5   Playmobil: Le film   Sa-Di 13:30 So 11:15 vf
  6/4 J
Cinétoile 6   Comme des bêtes 2   Sa-Di 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00 So 11:00 vf
  0/0 J
Rapperswil-Jona
Kinobar Leuzinger   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 13:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:15 D
  16/14 J
  Late Night – Die Show ...   Mi 20:00 D
  10/8 J
Schlosskino   Pets 2   Sa/So/Mi 13:45 D
  0/0 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 15:45 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa/So/Mi 20:15 Mo/Di 20:00 D
  8/6 J
Reinach
Open-Air Kino Filmtage   Blackkklansman   Sa 21:00 E/d
  12/10 J
Romanshorn
Roxy   The Grand Budapest Hotel   Sa 21:00 Ov/d/f
  10/14 J
Rorschach
Cevi–Kino   A Toy Story: Alles hör...   Fr, 18. Okt 14:00 D
Sa, 19. Okt 14:00 D
So, 20. Okt 14:00 D
  6/4 J
  Yesterday   Fr, 18. Okt 20:00 D
Sa, 19. Okt 20:00 D
  6/4 J
Sargans
Kiwi Castels 1   Good Boys   Sa-Mi 20:15 D
  12/10 J
Kiwi Castels 2   Toy Story 4   Sa/So/Mi 14:30 Mi 17:30 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa/So 17:30 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mo/Mi 20:15 D
  16/14 J
Schaffhausen
Kinepolis 1   Good Boys   Sa/So/Mi 13:45 Sa-Mi 16:45 D
  12/10 J
Kinepolis 2   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:00 Sa-Mi 17:00 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa 22:45 D
  8/6 J
Kinepolis 3   Blinded by the Light   Sa/So/Mi 13:45 Sa-Mi 16:45 D
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 19:45 D
  16/14 J
Kinepolis 4   Glam Girls – Hinreisse...   Sa-Mi 20:00 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:15 D
  16/14 J
Kinepolis 5   vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa/So/Mi 14:00 Sa-Mi 17:00 D
  0/0 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 19:45 Sa 22:45 D
  6/4 J
Kinepolis 6   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 14:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:45 D
  16/14 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:05 Sa 22:30 D
  12/10 J
Kinepolis 7   Blinded by the Light   Sa-Mi 20:00 D
  8/6 J
Kinepolis 8   Once Upon a Time ... i...   Sa/So/Mi 13:45 D
  16/14 J
  Spider-Man: Far From Home   Sa-Mi 19:45 Sa 22:45 D
  12/10 J
Kiwi Scala 1   Parasite   Sa-Mi 17:00 Ov/d/f
  14/12 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 E/d/f
  16/14 J
Kiwi Scala 2   Parasite   Sa-Mi 20:15 Ov/d/f
  14/12 J
Schwyz
Kino Schwyz Blau   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 13:30 / 15:45 / 18:00 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 20:15 D
  8/6 J
Kino Schwyz Grün   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 16:00 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa/So/Mi 18:15 / 20:15 Mo/Di 18:25 / 20:20 D
  12/10 J
  Parasite   Mo/Di 13:30 Ov/d/e
  14/12 J
  La chute de l’empire a...   Mo/Di 16:00 Ov/d/f/e
  14/12 J
Kino Schwyz Orange   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 13:30 D
  6/4 J
  Pets 2   Sa/So/Mi 15:50 D
  0/0 J
  Leberkäsjunkie   Sa-Mi 18:00 D
  12/10 J
  Benjamin Blümchen   Mo/Di 13:30 D
  6/4 J
Kino Schwyz Rot   Pets 2   Sa-Mi 13:30 D
  0/0 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 17:40 D
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 D
  16/14 J
  Yesterday   Mo/Di 15:20 D
  6/4 J
Schöftland
Cinema8 1   Good Boys   Sa 14:30 / 23:15 So-Di 20:15 D
  12/10 J
  Blinded by the Light   So 14:00 D
  8/6 J
Cinema8 2   Good Boys   Sa/Mo 17:45 So 18:00 Mi 20:00 D
  12/10 J
  Blinded by the Light   Sa 20:15 Mi 17:00 D
  8/6 J
  A Toy Story: Alles hör...   Mi 14:15 D
  6/4 J
Cinema8 3   A Toy Story: Alles hör...   Sa 14:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:30 So 20:00 D
  16/14 J
  Playmobil: Der Film   So 11:15 D
  6/4 J
  Good Boys   So 14:15 Mi 15:00 / 17:30 D
  12/10 J
  Blinded by the Light   So 17:00 Mo/Mi 20:00 D Di 20:15 E/d/f
  8/6 J
Cinema8 4   A Toy Story: Alles hör...   Sa 21:30 D
  6/4 J
  Benjamin Blümchen   So 10:40 D
  6/4 J
  Pets 2   So 13:10 D
  0/0 J
  Le Grand Bain – Ein Be...   So 21:15 D
  12/10 J
  Yesterday   Mo 20:50 D
  6/4 J
  Plötzlich Familie   Di 20:35 D
  10/8 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Mi 17:45 D
  6/4 J
  Monsieur Claude 2   Mi 20:35 D
  6/4 J
Cinema8 5   vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa 14:30 D
  0/0 J
  Blinded by the Light   Sa 17:00 So 20:15 Mo 17:15 D
  8/6 J
  Good Boys   Sa 20:00 D
  12/10 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   So 11:30 / 14:15 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Mo-Mi 20:15 D
  16/14 J
  Pets 2   Mi 14:30 D
  0/0 J
Open-Air Kino   A Toy Story: Alles hör...   Sa 20:45 D
  6/4 J
  Le Grand Bain – Ein Be...   So 20:45 D
  12/10 J
  Yesterday   Mo 20:45 D
  6/4 J
  Plötzlich Familie   Di 20:30 D
  10/8 J
  Monsieur Claude 2   Mi 20:30 D
  6/4 J
  100 Dinge   Do 20:30 D
  12/10 J
Sierre
Casino   vorstellung in 3dComme des bêtes 2 – 3D   Sa/So 18:00 vf
  0/0 J
Le Bourg   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:30 vf
  16/14 J
Sins
Cinepol 1   Blinded by the Light   Sa/So 20:15 D
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   So 17:00 Mo-Mi 20:00 D
  16/14 J
  Pets 2   Mi 17:00 D
  6/4 J
Cinepol 2   Toy Story 4   Sa/So/Mi 15:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 20:00 D
  16/14 J
  Blinded by the Light   Mo-Mi 20:15 D
  8/6 J
Cinepol 3   Playmobil: Der Film   Sa 14:30 D
  6/4 J
  Pets 2   Sa/So 17:00 D
  6/4 J
  Yesterday   Mo/Di 18:00 D
  6/4 J
  Parasite   Mo 20:00 Ov/d
  14/12 J
Sion
Cinesion Capitole   Playmobil: Le film   Sa 15:30 So 14:00 vf
  6/4 J
Cinesion Les Cèdres   Toy Story 4   Sa/So 15:30 vf
  6/4 J
  Tambour Battant   Sa/Mo 17:45 vf
  8/6 J
  Le coup du siècle   So 17:45 vf
  12/10 J
Cinesion Lux   Comme des bêtes 2   Sa/So 14:30 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 16:30 Sa-Mo 20:00 vf Di 20:00 vo
  16/14 J
Sissach
Palace   Toy Story 4   Sa 16:30 D
So 16:30 D
Mi 16:30 D
Sa, 31. Aug 16:00 D
So, 01. Sep 16:30 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 18:00 D
  16/14 J
  Blinded by the Light   Sa 20:45 E/d/f
So 20:45 E/d/f
Mo 20:45 E/d/f
Di 20:45 E/d/f
Mi 20:45 E/d/f
Do 20:30 E/d/f
Fr 20:30 E/d/f
Sa, 31. Aug 20:30 E/d/f
So, 01. Sep 20:30 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– E/d/f
Mo, 02. Sep 20:30 E/d/f
Di, 03. Sep 20:30 E/d/f
Mi, 04. Sep 20:30 E/d/f
  8/6 J
  Die fruchtbaren Jahre ...   Do 18:30 Dialekt
Fr 18:30 Dialekt
Sa, 31. Aug 18:30 Dialekt
So, 01. Sep 18:30 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– Dialekt
Mo, 02. Sep 18:30 Dialekt
Di, 03. Sep 18:30 Dialekt
Mi, 04. Sep 18:30 Dialekt
  14/12 J
  Pets 2   So, 01. Sep 13:00 Allianz Tag des Kinos: Einheits-Eintritt nur CHF 5.– D
  0/0 J
Solothurn
Casablanca   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 14:00 D
  6/4 J
  Spider-Man: Far From Home   Sa/So 16:00 D
  12/10 J
  Les crevettes pailletées   Sa 20:30 F/d
  12/10 J
Palace   Blinded by the Light   Sa/Mo 20:00 So 17:00 D So/Di/Mi 20:00 E/d/f
  8/6 J
  Pets 2   So 14:30 D
  0/0 J
Kino im Uferbau   Le daim   So-Mi 20:30 F/d
  16/14 J
Sommeri
Open-Air Kino   The Grand Budapest Hotel   Sa 21:00 E/d
  10/8 J
Spiez
Movieworld   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa 15:30 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 20:15 D
  8/6 J
  Yao   Mo-Mi 18:00 D
  6/4 J
Movieworld Paradiso   Pets 2   Sa 15:30 D
  0/0 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   So 15:30 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Mo 20:00 D
  16/14 J
Open-Air Kino Film im Bad   Wolkenbruch   Sa, 31. Aug 21:00 D
  6/4 J
Spreitenbach
Pathé Spreitenbach 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 09:30 Sa-Mi 12:45 / 16:15 Sa/Mo/Mi 19:40 Sa 23:00 D So/Di 19:40 E/d/f
  16/14 J
Pathé Spreitenbach 2   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So 10:30 Sa/Mo/Mi 12:50 Sa-Mi 17:40 So/Di 15:15 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/Mo/Mi 15:15 So/Di 12:50 D
  6/4 J
Pathé Spreitenbach 3   Benjamin Blümchen   Sa/So 09:30 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa 11:30 Sa/Mo-Mi 15:40 / 17:50 / 20:00 So 11:40 / 13:50 / 16:00 / 18:10 / 20:20 Mo-Mi 13:30 D
  12/10 J
  Pets 2   Sa 13:40 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:15 D
  16/14 J
Pathé Spreitenbach 4   Blinded by the Light   Sa/So 10:40 Sa-Mi 15:30 / 18:00 / 20:30 Mo/Di 13:00 D
  8/6 J
Pathé Spreitenbach 5   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 10:00 Sa-Mi 13:20 / 16:40 / 20:00 D
  16/14 J
Pathé Spreitenbach 6   Pets 2   Sa 09:40 / 11:40 So 10:45 So/Mi 12:45 / 14:45 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 19:30 Mo/Mi 19:45 E/d/f
  16/14 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa 22:45 D
  12/10 J
  Blinded by the Light   So 19:45 Mo 17:10 Di 20:10 E/d/f
  8/6 J
Pathé Spreitenbach Bed VIP   Blinded by the Light   Sa 10:15 / 16:15 So 14:00 So/Di/Mi 20:00 Mo 16:40 Di 13:15 D
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 19:15 So 10:20 Mo 13:00 Di 16:15 D
  16/14 J
Pathé Spreitenbach Kids Cinema   A Toy Story: Alles hör...   Sa 10:15 / 19:30 So 09:45 / 16:30 Mo/Mi 19:45 Di 17:20 D
  6/4 J
  Benjamin Blümchen   Sa 12:40 So 12:10 Mo/Di 15:10 Mi 12:50 D
  6/4 J
  Playmobil: Der Film   Sa 14:45 So 14:15 Mo/Di 12:50 Mi 15:00 D
  6/4 J
Pathé Spreitenbach Lounge VIP   Once Upon a Time ... i...   Sa 10:30 / 13:40 So 15:45 Mo 14:10 Mi 19:15 E/d/f Sa 16:50 / 22:30 So 12:30 So 19:00 Mo 17:20 Di 13:40 / 19:15 Mi 16:00 D
  16/14 J
  Blinded by the Light   Sa 20:00 So 10:00 Mo 20:30 Di 16:50 Mi 13:30 D
  8/6 J
St. Gallen
Kinok   Yao   Sa 12:15 Ov/d/f
  6/4 J
  Le grand bain   Sa 14:20 So 19:30 F/d
  12/10 J
  Un homme pressé   Sa 19:15 Di 20:00 F/d
  6/4 J
  Le daim   Sa 21:15 Mi 17:00 F/d
  16/14 J
  Rebelles   So 15:30 Do 17:00 F/d
  14/12 J
  Cléo de 5 à 7   So 17:30 F/d
 
  La chute de l’empire a...   Mo 20:45 Do 18:40 Ov/d/f
  14/12 J
  Le fabuleux destin d'A...   Mi 18:30 F/d
 
  Parasite   Fr 18:30 Ov/d/f
  14/12 J
Scala 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:00 / 20:00 E/d/f
  16/14 J
  Pets 2   Sa-Mi 17:30 D
  4/4 J
Scala 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:30 / 17:30 / 20:30 E/d/f
  8/6 J
Scala 4   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:15 D
  6/4 J
  Yesterday   Sa-Mi 17:15 E/d/f
  6/4 J
Scala 5   Good Boys   Sa-Mi 14:30 / 17:30 / 20:30 D
  12/10 J
Scala 6   Pets 2   Sa-Mi 14:00 D
  4/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:15 / 20:00 D
  16/14 J
Stans
afm cinema 1   Toy Story 4   Sa/So/Mi 17:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 D
  16/14 J
afm cinema 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 20:15 D
  8/6 J
Ste-Croix
Cinéma Royal   Comme des bêtes 2   Sa 15:30 So 16:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   So 20:30 vf
  16/14 J
  Yves   Do 20:00 vf
Sa, 31. Aug 20:30 vf
  16/14 J
Stein am Rhein
Schwanen   Once Upon a Time ... i...   Fr 20:00 E/d
Sa, 07. Sep 20:00 E/d
  16/14 J
  Les invisibles   Fr, 20. Sep 20:00 F/d
Sa, 05. Okt 20:00 F/d
  8/6 J
  Late Night   Sa, 21. Sep 20:00 E/d
Fr, 27. Sep 20:00 E/d
  10/8 J
  Shaun das Schaf – Der ...   So, 29. Sep 16:00 D
So, 13. Okt 16:00 D
 
  Parasite   So, 29. Sep 20:00 Korean/d
Fr, 18. Okt 20:00 Korean/d
  14/12 J
  Blinded by the Light   Fr, 04. Okt 20:00 E/d
So, 13. Okt 20:00 E/d
  8/6 J
  The Dead Don’t Die   Fr, 11. Okt 20:00 E/d
So, 27. Okt 20:00 E/d
  16/14 J
  Yesterday   So, 20. Okt 20:00 D
Fr, 25. Okt 20:00 D
  6/4 J
Tavannes
Cinéma Royal   Once Upon a Time ... i...   Mi 20:00 vf
Do 20:00 vf
Fr 20:00 vf
Sa, 31. Aug 21:00 vf
So, 01. Sep 16:30 vf
  16/14 J
  Comme des bêtes 2   Sa, 31. Aug 14:00 vf
So, 01. Sep 14:00 vf
Di, 03. Sep 20:00 vf
  0/0 J
Thalwil
Filmpodium   Blackkklansman   Di, 22. Okt 20:00 E/d
  12/10 J
Thun
Lauitor   Pets 2   Sa/So 15:00 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/So 17:00 D
  16/14 J
Rex 1   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:15 D
  6/4 J
Rex 2   Once Upon a Time ... i...   Sa/So/Mi 13:45 Sa-Mo 19:45 D Di/Mi 19:45 E/d/f
  16/14 J
Rex 3   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 13:15 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa/So 18:30 D
  0/0 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:30 D
  12/10 J
Rex 4   Good Boys   Sa/So/Mi 15:45 Sa 23:30 D
  12/10 J
  Blinded by the Light   Sa-Mo/Mi 18:00 Sa-Mo 20:45 D Di 18:00 Di/Mi 20:45 E/d/f
  8/6 J
Rex 5   Yao   Sa/So 16:30 Mo-Mi 18:00 F/d
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:00 D
  16/14 J
  Playmobil: Der Film   So 14:00 D
  6/4 J
  Parasite   So 19:00 Ov/d/f
  14/12 J
  Yesterday   Mo-Mi 20:15 D
  6/4 J
Thusis
Kino Rätia   Pane e tulipani   Fr 14:00 D
  12 J
  Yesterday   Fr 21:15 E/d/f
Sa, 31. Aug 19:00 D
So, 01. Sep 20:15 E/d/f
  6/4 J
  Un homme pressé   Do, 05. Sep 20:15 F/d
Fr, 06. Sep 21:30 F/d
Sa, 07. Sep 19:00 F/d
  6/4 J
  Parasite   Fr, 06. Sep 19:00 Ov/d
Sa, 07. Sep 21:15 Ov/d
So, 08. Sep 20:15 Ov/d
  14/12 J
  Leberkäsjunkie   Do, 12. Sep 20:15 D
Sa, 14. Sep 19:00 D
  12/10 J
  25 KM/H   Fr, 13. Sep 20:00 D
  12/10 J
  Yao   Fr, 20. Sep 21:15 F/d
Sa, 21. Sep 19:00 D
So, 22. Sep 20:15 F/d
  6/4 J
Tramelan
Le cinématographe   Au bout des doigts   Di 14:30 vf
  8/6 J
  Angry Birds – Le Film   So, 01. Sep 09:45 vf
  6/4 J
  Playmobil: Le film   So, 01. Sep 12:10 vf
  6/4 J
  Late Night   So, 01. Sep 14:10 vf
  10/8 J
Troistorrents
Open-Air Cinéma   Astérix et Obélix: Mis...   Fr 20:45 vf
 
Uster
Qtopia   Au bout des doigts   Mo 14:30 / 18:00 Di 20:30 F/d
  8/6 J
  Yao   So, 01. Sep 18:00 F/d
So, 01. Sep 20:30 F/d
Mo, 02. Sep 20:30 F/d
  6/4 J
  Roads   Mo, 09. Sep 18:00 Ov/d/f
Di, 10. Sep 20:30 Ov/d/f
  12/10 J
  Britt-Marie Was Here   Mo, 16. Sep 14:30 Ov/d/f
Mo, 16. Sep 18:00 Ov/d/f
Di, 17. Sep 20:30 Ov/d/f
  10/8 J
  The Fall of the Americ...   Mo, 23. Sep 18:00 F/d
Di, 24. Sep 20:30 F/d
  14/12 J
Uznach
Rex   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 15:15 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa 17:45 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:15 So 19:00 Mo-Mi 20:00 D
  16/14 J
Uzwil
City 1   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 13:30 D
  6 J
  Good Boys   Sa/So 18:00 D
  12 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 D
  16 J
  Leberkäsjunkie   Mo-Mi 18:00 D
  12 J
City 2   Benjamin Blümchen   Sa/So 13:45 D
  6 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:30 D
  12 J
  vorstellung in 3dPlaymobil: Der Film – 3D   So/Mi 15:45 D
  6 J
  Pets 2   Mi 13:30 D
  4 J
Vaduz
Open-Air Kino Film Fest   Late Night   Sa 20:30 E/d/f
  10/8 J
Verbier
Open-Air Cinéma Drive-In   Dragons 3: Le monde caché   Sa, 31. Aug 21:15 vf
  6/4 J
Vevey
Astor   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 13:30 Sa-Mo 20:30 Di 21:00 vf Sa-Mo 17:10 vo
  16/14 J
Rex 1   Toy Story 4   Sa/So 13:45 vf
  6/4 J
  Comme des bêtes 2   Sa-Di 16:10 vf
  0/0 J
  C'est quoi cette mamie?!   Sa-Di 18:30 vf
  8/6 J
Rex 2   Playmobil: Le film   Sa/So 13:00 vf
  6/4 J
Rex 3   Le coup du siècle   Sa/So 13:00 vf
  12/10 J
  Parasite   Sa-Di 18:15 vo
  14/12 J
  Good Boys   Sa-Di 21:00 vf
  12/10 J
Rex 4   Good Boys   Sa/So 15:45 vf
  12/10 J
Visp
Astoria   A Toy Story: Alles hör...   Sa 14:00 Mi 18:00 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa/Di/Mi 20:30 So 17:00 D
  12/10 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   So 14:00 D
  6/4 J
Volketswil
Kindercity   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:15 / 16:15 D
  6/4 J
Wattwil
Passerelle 1   Blinded by the Light   Sa/Mi 20:00 So 19:30 E/d
  8/6 J
  Parasite   Mo 20:00 Ov/d
  14/12 J
  Yesterday   Di 20:00 E/d
  6/4 J
Passerelle 2   Parasite   Sa 20:00 Ov/d
  14/12 J
  Benjamin Blümchen   So 13:30 D
  6/4 J
  Pets 2   Mi 14:00 D
  0/0 J
Weinfelden
Liberty Cinema 1   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:00 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:00 D
  12/10 J
Liberty Cinema 2   Good Boys   Sa/So/Mi 17:00 Sa 23:00 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 19:30 D
  16/14 J
  A Toy Story: Alles hör...   Mo/Di 17:00 D
  6/4 J
Liberty Cinema 3   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 13:30 D
  6/4 J
  Pets 2   Sa/So 15:50 D
  0/0 J
  Leberkäsjunkie   Sa/So 18:00 Mo/Di 17:30 D
  12/10 J
  Blinded by the Light   Sa-Di 20:00 Mi 17:00 D
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Mi 19:30 D
  16/14 J
Werdenberg
Kiwi Treff 1   Good Boys   Sa/So/Mi 14:30 Sa/So 17:00 Mi 17:30 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 D
  16/14 J
Kiwi Treff 2   vorstellung in 3dToy Story 4 – 3D   Sa/So/Mi 14:30 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Mi 17:30 D
  4 J
Kiwi Treff 3   Good Boys   Sa-Mi 20:00 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:15 D
  16/14 J
Kiwi Treff 4   Pets 2   Sa/So/Mi 14:30 D
  4 J
  Blinded by the Light   Sa/So 17:00 Sa-Mi 20:00 D
  8/6 J
  Good Boys   Sa 22:30 D
  12/10 J
Wettingen
Elite 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 19:45 D
  16/14 J
Elite 2   Spider-Man: Far From Home   Sa-Mi 20:00 D
  12/10 J
Elite 3   Yesterday   Sa-Mi 20:15 E/d/f
  6/4 J
Orient   The Fall of the Americ...   Mo, 02. Sep 20:30 F/d
  14/12 J
Wetzikon
Palace 1   vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 14:30 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa-Mi 17:15 / 20:15 D
  12/10 J
Palace 2   vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa/So/Mi 14:30 D
  6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:15 D
  16/14 J
Wil
Cinewil 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 19:30 D
  16/14 J
  Pets 2   Mo/Di 17:30 D
  0/0 J
Cinewil 2   Blinded by the Light   Sa/So 10:30 Sa/So/Mi 15:30 Sa-Mi 20:00 D
  8/6 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/So/Mi 13:15 D
  6/4 J
  Pets 2   Sa/So/Mi 18:00 D
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:30 D
  16/14 J
Cinewil 3   Blinded by the Light   Sa/So 10:15 E/d/f Sa 23:00 D
  8/6 J
  Pets 2   Sa/Mi 13:30 So 13:15 D
  0/0 J
Cinewil 4   Benjamin Blümchen   Sa/Mi 13:15 So 13:00 D
  6/4 J
  Playmobil: Der Film   Sa/Mi 15:00 So 14:45 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 17:00 Di 20:00 E/d/f
  16/14 J
  Blinded by the Light   So/Mi 20:15 Di 17:30 E/d/f
  8/6 J
Open-Air Kino Sunset Filmfestival   Blinded by the Light   So 21:00 D
  8/6 J
  Britt-Marie Was Here   Mo 21:00 D
  10/8 J
  Wolkenbruch   Di 21:00 D
  6/4 J
  Zwingli   Mi 21:00 Dialekt
  12/10 J
  Monsieur Claude 2   Do 21:00 D
  6/4 J
Winterthur
Kiwi Center 1   vorstellung in 3dPets 2 – 3D   Sa-Mi 14:15 D
  4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:15 / 19:45 E/d/f
  16/14 J
Kiwi Center 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:45 / 17:30 Sa 22:45 D Sa-Mi 20:15 E/d/f
  8/6 J
Kiwi Center 3   Toy Story 4   Sa-Mi 15:00 / 17:30 D
  6/4 J
Kiwi Center 4   Yesterday   Sa-Mi 20:30 Sa 23:00 D
  6/4 J
Kiwi Center 5   Benjamin Blümchen   Sa-Mi 15:00 D
  6/4 J
  Monsieur Claude 2   Sa-Mi 18:00 / 20:15 D
  6/4 J
Kiwi Center 6   Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 16:00 / 19:30 D
  16/14 J
Kiwi Center 7   Good Boys   Sa-Mi 14:30 / 17:45 / 20:00 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 22:15 D
  16/14 J
Kiwi Center 8   Good Boys   Sa 23:00 D
  12/10 J
Kiwi Center 9   Aladdin   Sa-Mi 14:30 / 17:15 D
  6/4 J
Kiwi Center 11   Playmobil: Der Film   Sa-Mi 14:45 D
  6/4 J
  Spider-Man: Far From Home   Sa-Mi 17:45 / 20:30 D
  12/10 J
Kiwi Loge 1   Parasite   Sa-Mi 14:00 / 17:00 / 20:00 Ov/d/f
  14/12 J
Kiwi Loge 2   Un homme pressé   Sa-Mi 15:00 / 18:00 / 20:30 F/d
  6/4 J
Maxx 1   Good Boys   Sa-Mi 14:15 Sa-Di 20:30 Mi 20:45 D
  12/10 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:45 E/d/f
  16/14 J
Maxx 3   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:00 / 20:00 E/d/f
  16/14 J
  Good Boys   Sa-Mi 17:30 D
  12/10 J
Maxx 4   Blinded by the Light   Sa-Di 14:30 Sa-Mi 17:30 / 20:30 Mi 14:15 D
  8/6 J
Maxx 5   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:00 D
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:30 / 20:00 D
  16/14 J
Wädenswil
Schloss Cinéma   Benjamin Blümchen   Sa 13:00 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dA Toy Story: Alles hör...   Sa/So 14:30 Mi 15:00 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dPets 2 – 3D   So 13:00 D
  0/0 J
  vorstellung in 3dPlaymobil: Der Film – 3D   So 16:15 Mi 13:15 D
  6/4 J
  Late Night   Di 20:15 D
  10/8 J
  Once Upon a Time ... i...   Mi-Fr 20:00 D
  16/14 J
  Die fruchtbaren Jahre ...   Do/Fr 18:30 Dialekt
  14/12 J
Yverdon-Les-Bains
Bel-Air   Comme des bêtes 2   Sa/So 13:00 vf
  0/0 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Di 20:30 vf
  16/14 J
Zermatt
Vernissage   Pets 2   Mo 18:00 D
  0/0 J
  Long Shot   Di 20:30 E/d/f
  12/10 J
  Yesterday   Do 20:30 E/d/f
Do, 05. Sep 20:30 E/d/f
Do, 12. Sep 20:30 E/d/f
Do, 19. Sep 20:30 E/d/f
Do, 26. Sep 20:30 E/d/f
Mi, 02. Okt 20:30 E/d/f
Mo, 07. Okt 20:30 E/d/f
  6/4 J
  Once Upon a Time ... i...   Fr 20:30 E/d/f
Mo, 02. Sep 20:30 E/d/f
Fr, 06. Sep 20:30 E/d/f
So, 08. Sep 20:30 E/d/f
Fr, 13. Sep 20:30 E/d/f
So, 15. Sep 20:30 E/d/f
Fr, 20. Sep 20:30 E/d/f
So, 22. Sep 20:30 E/d/f
Fr, 27. Sep 20:30 E/d/f
So, 29. Sep 20:30 E/d/f
Fr, 04. Okt 20:30 E/d/f
So, 06. Okt 20:30 E/d/f
  16/14 J
  A Toy Story: Alles hör...   Mo, 02. Sep 18:00 D
Sa, 07. Sep 18:00 D
Mi, 11. Sep 18:00 D
So, 15. Sep 18:00 D
Fr, 20. Sep 18:00 D
Mo, 23. Sep 18:00 D
Sa, 28. Sep 18:00 D
Mi, 02. Okt 18:00 D
So, 06. Okt 18:00 D
  6/4 J
  Late Night   Sa, 07. Sep 20:30 E/d/f
Sa, 14. Sep 20:30 E/d/f
Sa, 21. Sep 20:30 E/d/f
Sa, 28. Sep 20:30 E/d/f
Sa, 05. Okt 20:30 E/d/f
  10/8 J
Zuchwil
Canva   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 D
  16/14 J
Canva Club   Parasite   Sa/So 17:30 Korean/d/f
  14/12 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 20:00 E/d/f
  16/14 J
Canva Blue   Toy Story 4   Sa/So 14:15 / 17:15 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:15 D
  12/10 J
Zug
Gotthard   Blinded by the Light   Sa/So 14:30 Sa/So/Di/Mi 20:15 E/d/f
  12 J
  Parasite   Sa/So 17:00 Ov/d/f
  14 J
  Tel Aviv on Fire   Mo 20:15 Ov/d/f
  14 J
Seehof 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 17:00 Sa-Mi 20:15 E/d/f
  14 J
  A Toy Story: Alles hör...   Sa/So 17:45 E/d/f So 14:30 Mi 15:00 D
  6 J
  Yesterday   Mo/Di 15:00 E/d/f
  9 J
Seehof 2   Pets 2   Sa 14:30 D
  6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa 20:30 D
  14 J
  Leberkäsjunkie   Mo 15:00 Di 14:30 D
  12 J
  Playmobil: Der Film   Mi 15:00 D
  6 J
Zürich
Abaton 1   Good Boys   Sa-Mi 14:45 / 17:45 / 20:45 D
  12/10 J
Abaton 5   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:30 D
  6/4 J
Abaton 6   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:15 / 17:15 / 20:15 D
  8/6 J
Abaton 7   Blinded by the Light   Sa-Mi 20:30 E/d/f
  8/6 J
Abaton 8   Playmobil: Der Film   Sa-Mi 14:45 D
  6/4 J
  Good Boys   Sa-Mi 20:45 E/d/f
  12/10 J
Abaton 9   Pets 2   Sa-Mi 14:00 / 17:00 Sa/So/Di/Mi 20:00 D
  4/4 J
Abaton 10   vorstellung in 3dAladdin – 3D   Sa-Mi 14:15 D
  6/4 J
  vorstellung in 3dSpider-Man: Far From H...   Sa-Mi 17:15 D
  12/10 J
Abaton a   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:00 / 19:30 E/d/f
  16/14 J
Abaton b   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:30 / 20:00 D
  16/14 J
Arena Cinemas 1   Benjamin Blümchen   Sa/So/Mi 13:30 D
  6 J
  Monsieur Claude 2   Sa-Mi 15:50 / 18:20 D
  6/10 J
  Men in Black: Internat...   Sa-Mi 20:50 D
  12 J
Arena Cinemas 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:20 / 17:15 / 20:10 D
  8/12 J
Arena Cinemas 3   Pets 2   Sa-Mi 13:30 / 15:45 D
  0/6 J
Arena Cinemas 4   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 13:20 / 15:50 / 18:20 D
  6/8 J
Arena Cinemas 5   Toy Story 4   Sa/So 10:45 Sa-Mi 13:45 E/d/f
  6/8 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:20 E/d/f Sa 19:55 So-Mi 19:45 D
  16 J
Arena Cinemas 6   A Toy Story: Alles hör...   Sa/So 10:45 D
  6/8 J
Arena Cinemas 7   Once Upon a Time ... i...   Sa 19:50 So-Mi 19:40 E/d/f
  16 J
Arena Cinemas 8   Good Boys   Sa-Mi 16:00 / 18:20 / 20:40 Sa 23:00 D
  12 J
Arena Cinemas 9   vorstellung in 3dThe Secret Life of Pet...   Sa-Mi 13:20 D
  0/6 J
Arena Cinemas 11   Good Boys   Sa-Di 13:30 D
  12 J
  Toy Story 4   Sa-Mi 18:20 E/d/f
  6/8 J
  Yesterday   Sa-Mi 20:50 D
  6/12 J
Arena Cinemas 12   Men in Black: Internat...   Sa-Mi 14:30 D
  12 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 17:20 / 20:20 E/d/f
  8/12 J
Arena Cinemas 15   Der Kleine Drache Koko...   Sa/So/Mi 13:30 D
  4 J
  The Secret Life of Pets 2   Sa-Mi 18:15 E/d/f
  0/6 J
Arena Cinemas 16   Willkommen im Wunder Park   Sa 13:30 So 13:40 D
  0/6 J
  The Secret Life of Pets 2   Sa 15:45 So 15:55 E/d/f
  0/6 J
  Yesterday   Sa/Mo-Mi 18:00 So 18:10 E/d/f
  6/12 J
Arena Cinemas 17   Aladdin   Sa-Mi 14:00 / 17:00 D
  6/10 J
  Long Shot   Sa-Mi 20:00 D
  12/14 J
Arena Cinemas 18   Spider-Man: Far From Home   Sa-Mi 14:00 / 20:00 D
  12 J
Arena Cinemas 19   Playmobil: Der Film   Sa/So/Mi 13:20 D
  6 J
  Glam Girls – Hinreisse...   Sa-Mi 15:50 / 18:20 / 20:45 Sa 23:15 D
  12 J
Arthouse Alba   Blinded by the Light   Sa-Mi 15:30 / 18:00 / 20:30 E/d/f
  8/12 J
Arthouse Le Paris   Parasite   Sa-Mi 14:45 / 17:40 / 20:30 Ov/d/e
  14/16 J
Arthouse Movie 1   Un homme pressé   Sa-Mi 16:30 / 20:30 F/d
  6/14 J
Arthouse Piccadilly 1   Les crevettes pailletées   Sa-Mi 14:15 / 18:25 / 20:30 F/d
  12/12 J
  Rebelles   Sa-Mi 16:30 F/d
  14/14 J
Arthouse Piccadilly 2   Leberkäsjunkie   Sa-Mi 18:10 D
  12 J
Arthouse Uto   Le grand bain   Sa-Mi 15:45 F/d
  12/14 J
  Yao   Sa-Mi 20:20 F/d
  6/10 J
  Yesterday   So 13:30 E/d/f
  6/12 J
Capitol 1   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:30 / 17:30 / 20:30 E/d/f
  8/6 J
Capitol 2   Spider-Man: Far From Home   Sa-Mi 17:00 / 20:00 E/d/f
  12/10 J
Capitol 3   Aladdin   Sa-Mi 14:00 D Sa-Mi 17:00 E/d/f
  6/4 J
Capitol 5   A Toy Story: Alles hör...   Sa-Mi 14:30 / 17:30 / 20:30 E/d/f
  6/4 J
Capitol 6   Good Boys   Sa-Mi 14:00 / 17:00 / 20:00 E/d/f
  12/10 J
Corso 1   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 15:00 / 19:30 E/d/f
  16/14 J
Corso 2   Blinded by the Light   Sa-Mi 14:00 / 20:45 E/d/f
  8/6 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 17:00 E/d/f
  16/14 J
Corso 3   Yesterday   Sa-Mi 17:30 / 20:30 E/d/f
  6/4 J
Filmpodium   One, Two, Three   Di 20:45 E/d/f
  6 J
Frosch Studio 2   Long Shot   Sa/So 14:30 Sa-Mi 17:30 / 20:30 E/d/f
  12/10 J
Houdini 1   vorstellung in 3dToy Story 4 – 3D   Sa-Mi 13:50 D
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 16:20 / 21:00 E/d/f
  8/6 J
  Le daim   Sa-Mi 19:00 F/d
  16/14 J
Houdini 2   Benjamin Blümchen   Sa-Mi 14:10 D
  6/4 J
  Leberkäsjunkie   Sa-Mi 19:20 D
  12/10 J
  Le daim   Sa-Mi 21:30 F/d
  16/14 J
Houdini 3   Wolkenbruch   Sa-Mi 16:30 D/Jidd/d/e
  6/4 J
  Blinded by the Light   Sa-Mi 18:40 E/d/f
  8/6 J
Houdini 5   The Secret Life of Pets 2   Sa-Mi 13:40 D
  0/0 J
Kosmos 1   Yesterday   Sa/So 12:00 Sa-Mi 14:45 / 17:15 E/d/f
  6/12 J
Kosmos 2   The Fall of the Americ...   Sa-Mi 13:15 / 18:05 Ov/d
  14/16 J
  Yesterday   Sa-Mi 20:50 E/d/f
  6/4 J
Kosmos 4   The Dead Don’t Die   Sa 23:10 E/d/f
  16 J
Kosmos 6   Blinded by the Light   Sa/So 12:30 Sa-Mi 15:10 / 17:50 / 20:30 Sa 23:05 E/d/f
  8/12 J
Metropol 1   Once Upon a Time ... i...   Sa/So 14:30 Sa-Di 19:30 E/d/f
  16/14 J
Metropol 2   Once Upon a Time ... i...   Mi 19:30 E/d/f
  16/14 J
Open-Air Kino Röschibachplatz   Carnage   Sa 21:00 E/d
 
Riffraff 1   Parasite   Sa-Mi 14:10 Korean/e/d
  16/14 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 16:50 / 20:00 Sa 23:10 E/d/f
  16/14 J
Riffraff 2   Parasite   Sa-Mi 15:20 So 20:30 Korean/e/d
  16/14 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa/Mo/Mi 20:30 E/d/f
  16/14 J
Riffraff 3   Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 14:30 / 17:40 E/d/f
  16/14 J
  Parasite   Sa/Mo-Mi 20:50 So 11:50 Korean/e/d
  16/14 J
Riffraff 4   Parasite   Sa-Mi 18:20 Korean/e/d
  16/14 J
  Once Upon a Time ... i...   Sa-Mi 21:00 E/d/f
  16/14 J
  Die fruchtbaren Jahre ...   So 21:00 Dial/e
  14/12 J
Stüssihof 1   Zwingli   Sa-Mi 11:30 Dial/e
  12 J
  Playmobil: Der Film   Sa-Mi 14:00 D
  6 J
  Men in Black: Internat...   Sa-Mi 17:00 E/d/f
  12 J
Stüssihof 2   Britt-Marie Was Here   Sa-Mi 16:00 Ov/d
  10 J
  Le daim   Sa-Mi 18:15 F/d
  16 J
Xenix   Buffalo '66   Do 20:00 E/d/f
Fr 20:00 E/d/f
Sa, 31. Aug 20:30 E/d/f
So, 01. Sep 18:30 E/d/f
 
  La ciénaga   Do, 05. Sep 20:15 Sp/d/f
Fr, 06. Sep 20:15 Sp/d/f
Sa, 07. Sep 20:30 Sp/d/f
 
  Tillsammans   Fr, 13. Sep 22:00 Schwed/d/f
Sa, 14. Sep 22:30 Schwed/d/f
 
 
Lillifee und das Nashorn
 
14:20 D/d/f
 
14/12 J

 
bottom deko


Alterskategorien

Kinder und Jugendliche können sich Filme, die eine Alterskategorie höher eingestuft sind, bis zu einer Abweichung von maximal zwei Jahren ansehen, sofern sie beim Kinobesuch von einer Person begleitet werden, welche die elterliche Sorge ausübt.

Beispiel

14/12 J
Legales Alter: 14 J
In Begleitung einer Erwachsenen Person: 12 J